VARSOM: ISSKOLEN

De aller fleste vann og enkelte fjorder islegges i løpet av vinteren. Da brukes de til fritidsaktiviteter som skøyter og isfiske, og er ofte raskeste og enkleste veien på ski. Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning og flere i følge kan grensen strekkes nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig.

Ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig bør være like selvfølgelig som å bruke hjelm på sykkel og og skredutstyr i skredterreng.

Isstav er en litt tyngre utgave av skistaven som med et par hugg i isen kan brukes til å vurdere om den er farbar!

Motorisert ferdsel krever enda tykkere is, og mange ulykker skjer fordi variasjoner i isen ikke tas nok hensyn til.


Varsom sine ferdselsråd på is:

Du må kunne svømme - Å øve på å gjennom isen og komme deg opp under trygge forhold er lurt

Ha ispigger rundt halsen og kasteline - Isstav, flytevest, ull innerst, og tørt klesskift, er også lurt

Vær flere - Da kan du bli reddet raskt og overleve hvis du går gjennom

Ta hensyn til isvarselet - Varselet og observasjoner finner du på Varsom.no, Iskart.no og Varsom appen

Unngå svekket is Vi anbefaler minst 10 cm stålis på innsjøer og vann. Unngå innløp, utløp, trange sund, odder, råker, broer, sivområder. Sjekk istykkelsen på nytt ved skillelinjer (forandring i farge, snømengde eller struktur). Fjordis og elveis varierer mye mer enn på innsjøer. Regulerte vann kan ha svak is på uventede steder, se Iskart.no. Om våren mister selv tykk is bæreevnen. Du kan dele egne observasjoner og lese andres på Regobs.no

Isskolen er laget for å øke kunnskapen som trengs for å ferdes på is.

Sidene er alltid under utvikling. Sjekk oppdateringstabellen litt lenger ned på siden. 

Isskolen blir aldri perfekt, men vi prøver hele tiden å forbedre den. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger med forslag om endringer i tekst og innhold. Har du bilder eller videoer som er relevante tar vi gjerne i mot det.

Kapittel Siste
endring

KI
(1-6)

Innledning 08.04.2016 6
Forberedelser 08.04.2016 6
Sikkerhetsutstyr 03.02.2021 6
Istyper 10.04.2021 6
Istykkelse og bæreevne 17.02.2017 6
Når skjer de alvorligste ulykkene 22.04.2016 6
Generelt farlige steder på en innsjø 03.05.2016 6
Regulerte vann 21.11.2016 6
Bruk synet og hørselen 17.02.2017 6
Motorisert ferdsel 18.11.2016 1
Redning 02.02.2021 6
Ordforklaring 03.05.2013 6

Tabellen viser fremdriften
i utviklingen av
sidene, angitt
ved siste redigeringsdato
og en kvalitetsindeks (1-6):

 1. Ikke påbegynt
 2. I startfasen, ikke lesbart.
 3. Halvveis, kan leses med
  noe utbytte.
 4. Godt på vei! Verdt å lese.
 5. Tekst omtrent ferdig.
  Bør illustreres bedre.
 6. Kapittel ferdig.

I samarbeid med Trondhjems Turistforening har vi bidratt med en kortversjon av Isskolen til den meget lesverdige DNT-boka "Tips som virker - 26 Kjappe kurs i friluftsliv" fra 2017. Vårt bidrag kan du også se her (Kurs 23 - Slik ferdes du trygt på isen):

Teori er bra, men trening bedre. Ta kontakt med lokale skøytegrupper. Noen av dem har jevnlig sikkerhetskurs hvor man kan trene på å gå gjennom isen og ta seg opp selv, eller ved hjelp av kasteline. Dette er nyttig kunnskap også for deg som mest ferdes på isen til fots, på ski/kite eller med snøskuter/bil/traktor. Isen kan briste, og befinner du deg flytende i en råk er det en stor fordel å ha prøvd det før.

Også Norges Livredningsselskap engasjerer seg for å redusere ulykkene ved ferdsel på is. De har laget 9 isvettregler.

Isvettreglene er utarbeidet av Norges Livredningsselskap. Se også våre utfyllende kommentarer lenger ned.

 1. Ha respekt for isen.
 2. Ikke gå ut på is uten svømmeferdigheter.
 3. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr – spesielt ispigger lett tilgjengelig.
 4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
 5. Hold deg på sikker is.
 6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer.
 7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
 8. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
 9. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.

Her er isvettreglene med Varsom sine utfyllende kommentarer:

 1. Ha respekt for isen.
  - Det finnes nesten alltid steder med usikker is
 1. Ikke gå ut på is uten svømmeferdigheter.
  - Øv deg på det å falle i iskaldt vann. Da blir du kjent med din egen reaksjon, og sjokket blir mindre om det skulle skje. Turskøytegrupper har slike øvelser. Bruk flyteplagg/redningsvest om du ikke kan svømme.
 1. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr – spesielt ispigger lett tilgjengelig.
  - Alltid ispigger rundt halsen og tau/kasteline tilgjengelig. Ha ull innerst på kroppen og vindtette klær ytterst. Er man langt fra bil/hus må tursekken inneholde tørt skift i vanntett pose. Hvis sekken festes med reimer under skrittet gir tøyposen deg ekstra oppdrift. Isstav gir økt sikkerhet da isens bæreevne kan testes ofte.
 1. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
  - Med avstand reduseres sjansen for at alle går gjennom isen samtidig. Store grupper samlet krever tykkere is enn enkeltpersoner.
 1. Hold deg på sikker is.
  - Unngå innløp, utløp, trange sund, odder, råker, broer og sivområder. Sjekk istykkelsen på nytt ved skillelinjer (forandring i farge, snømengde eller struktur). Istykkelsen på fjordis og elveis varierer mye mer enn på innsjøer. Regulerte vann kan ha svak is på uventede steder. Se bakgrunnskartet på iskart.no.
 1. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer.
  - Snø skjuler skillelinjer, så istykkelsen kan endre seg uten at du ser det. Isveksten bremses også betydelig av snø på isen. Mot våren kan sola påvirke isen og omdanne isen til våris. Isen mørkner, får vertikale nålstrukturer, og mister bæreevnen. Våris kan bære etter en kald natt, men plutselig miste bæreevnen, typisk på formiddagen. Det er nesten umulig å komme seg opp av hullet, da vårisen bare brister på nytt.
 1. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
  - Høye og korte lyder er et varsel om tynn is, også stjerneformete sprekkmønstre. Når isen blir tykkere, mer enn 10 cm, sprekker den i overflaten i sterk kulde og lager mye lyd, isen «synger». Det er normalt og ikke farlig!
 1. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
  - Gjør svømmetak med beina for å unngå å få hodet ned i vannet. Tenk at dette skal du klare! Snu deg rundt og ta deg opp der du kom i fra. Der vet du at isen kan bære deg. Brekk løs is med albuene og jobb deg til sterkere is. Slå ispiggene (kniv, stavspiss) i isen og dra deg opp mens du løfter bena opp i svømmestilling og sparker fra. Om du skulle havne under isen, så ser hullet mørkt ut nedenifra.
 1. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.
  - Situasjonen blir mye mer kritisk hvis flere faller i vannet. Sikrest er det å kaste ut en line eller redningsbøye. Hvis ikke må man nærmere. Legg deg på magen. Rekk ut en «forlenget arm» som en ski, skistav, et belte, en grein etc. Man må unngå å bli dratt uti selv. Er det glatt is må man forankre seg selv, for eksempel ved at flere ligger på magen i kjede.

Det finnes mye god informasjon om skøyting og ferdsel på is. Vi har samlet noen gode videoer, podcaster og artikler her.


Foto: Ragnar Ekker - NVEs sikkerhetskurs, Sundvollen, februar 2010