Hopp til hovedinnhold

Hva er slukhull og åthull?

Publisert: 25.01.2023

Slukhull og åthull er små eller store hull i isen som oppstår etter mildvær eller store snøfall. Hullene kan være skjult av snøen på isen.

Et åthull som har dukket opp på et vann med snødekt is.
Åthull delvis skjult under snøen på Hakkloa. Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Slukhull oppstår når det regner, og/eller snø på isen smelter. Dersom det er små gjennomgående sprekker, eller hull etter isfiskere eller andre som har målt isen, så vil vannet rennet ned gjennom isen i disse hullene. Varmen fra vannet vil smelte hullet større. Vi ser ofte et stjernemønster inn mot hullet. Hullet er vanligvis lite, men kan bli opp i mot meteren i diameter ved langvarig nedbør/mildvær. Hullene blir også større om det er få hull i isen, da det blir mer vann pr hull, og dermed mer smelting.

Slukhull hvor smeltevann har rent fra overflaten og ned gjennom hullene.

Åthull oppstår på samme måte ved at vann strømmer gjennom isen i små sprekker og hull, og utvider dem. Men denne gangen strømmer vannet nedenfra og opp. Etter store snøfall kan lasten på isen bli større enn oppdriften til isen. Isen presses ned og det strømmer vann opp gjennom hull i isen, og danner det vi kaller overvann. Vannet kan bre seg utover fra hullene i nedre del av snøpakken. Da vil åthullene være skjult under snøen. Ofte vil man likevel merke at det blir mer overvann når man nærmer seg hullet.

Her er det mye overvann og et åthull skjult under snøen. Når man fjerner sørpen ser man at hullet var lite denne gangen.
Foto: Hakkloa 14. februar 2007, Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Når man først har mildvær som lager slukhull, og deretter store snøfall med vannstrøm opp av hullene, så kan hullene bli farlig store. Dersom det kommer nye snøfall kan slukhullene holde seg åpne i lang tid, men får man oppholdsvær og kulde en ukes tid så fryser hullene til solid is igjen.

I januar 2023 har vi hatt en slik situasjon på Østlandet og Sørlandet over ca. 100-200 moh, men nå er de i ferd med å lukke seg etter en uke med kulde og ingen nye snøfall.