Hopp til hovedinnhold

Isen i påska 2019

Publisert: 12.04.2019

Det går mot vår og isen er svekket i lavlandet nær kysten fra sør i Troms og sørover. Særlig svekket er isen på Vestlandet der det er registrert isfrie vann helt opp til 500 moh. For påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Mørk våris som en absolutt ikke bør begi seg ut på. Isen er full av vann og vertikale strukturer med dårlig binding. Bildet er fra Eikeren. Foto: Ånund Kvambekk, NVE

Påskefjellet

- Vi er ikke bekymret for isen i påskefjellet. I områdene med stor påskeutfart i fjellet er det gode isforhold, men som alltid er det usikker is der vann strømmer under isen. Det finner man ved innløp, utløp og trange sund, steder man kan se på et kart. Men strøm kan også oppstå ved oppdemming og overføring av vann ved kraftverksutbygginger, noe en ikke ser på vanlige kart. Da anbefaler vi et besøk på nettsiden iskart.no hvor en ser påvirkede områder som røde felter. Gå alltid utenom disse, sier Ånund Kvambekk som er Isvarsler i NVE.

Skogsområdene

Vi venter derimot at isen i løpet av påsken blir farlig i flere populære skiutfartsområder i skogsområdene, som lavere deler av Oslomarka, men trolig går skiføret først. Det er også god grunn til varsomhet under ca. 800 moh i Rogalandstraktene.
Det er vårisdannelse som bekymrer isvarslerne. Når isen er snøfri vil vårsolen gradvis bryte ned isen, og det er meldt mye sol i påskeuka i Sør-Norge.

- Bæreevnen til våris kan være god etter nattefrost, men når temperaturen stiger mister den brått bæreevnen, typisk rundt kl 11». På grunn av alt smeltevannet i vårisen er den mørk av farge. Unngå derfor mørk is om våren, advarer Kvambekk

Ferdselsråd

På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann. På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau.

- Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose, forteller Kvambekk.

Iskart som planleggingsverktøy og regObs for å dele informasjon

Varsom Regobs er en app i Varsom-familien som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I appen kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. Alle kan bruke Regobs som kilde til informasjon, og observasjoner blir brukt som en del av datagrunnlaget til Isvarslingen.

Les også: Ny Varsomapp for skred- og flomfare

Nyttige lenker

Isvarsler kommer ut en gang i uken i issesongen og beskriver isforholdene nå samt forventete isforhold en uke frem i tid. Norge er delt inn i 7 regioner.

På Isskolen får du kunnskap for å ferdes trygt på is.

www.Iskart.no er en karttjeneste som en del av Varsom-produktene NVE tilbyr de som ferdes på innsjøer. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i Regobs og isvarslene kan også leses her. Videre er det avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.

- Gjennom Varsom Regobs ønsker vi å få mer informasjon om isforhold i Norge. Informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, sier Kvambekk.