Hopp til hovedinnhold

Hold avstand til innløp, utløp og trange sund

Publisert: 14.02.2020

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

Innløpsosen på Semsvannet i Asker er betydelig større enn vanlig, og islegges nå i kalde netter med tynn is. Foto: Arve M. Tvede og Ånund Kvambekk (innfelt)

 «På Østlandet er det skøytemuligheter under ca. 300 moh, men flere har opplevd å gå gjennom isen når de har trodd at de holdt nok avstand til bekkeinnløp», sier Isvarsler Ånund Kvambekk. Under ca. 200 moh har isen blitt kritisk svekket, og mange vann er ikke farbare. Høyere opp har nattefrost og klarvær gjort at istykkelsen har holdt seg, eller vokst. Mer jo høyere man kommer.

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til ca. 300 moh. Det ventes fortsatt mildvær så snøen på isen vil trolig smelte opp mot 500 moh og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.

Går man litt opp i høyden på Østlandet, holder god avstand til innløp og utløp, og går på land i farlige sund, vil en kunne få flotte naturopplevelser på is i vinterferien. Men ikke glem at en feilvurdering kan medføre plumping. Gå flere sammen og vær derfor forberedt med tørre klær i vanntett pose, ispigger og kasteline. Til slutt vil vi anbefale skøytere å skaffe seg isstaver, en kraftig skistav som er uvurderlig til å sjekke isens bæreevne. «Isstaven er våre øyne!» sier erfarne turskøytere.

Ellers i landet er det få skøytemuligheter. Isen er enten for svak, eller den er snødekt.

For de som har tenkt seg til fjells på ski regner vi isen på små vann som farbar over ca 300 moh på Østlandet, 700-800 moh på Vestlandet, og avtagende til havsnivå nord i Nordland og videre nordover. De fleste store fjellvannene er også farbare, men noen av de aller største og dypeste har nylig islagt seg eller har isfrie partier, helt nord til Nordland. Med farbar is mener vi at det er mulig å finne en trygg vei over vannet, dersom man legger ruten utenom områder med strøm under isen. Fjellvannene er snødekte.

Husk også at vann kan være påvirket av kraftutbygging. På Varsom Iskart kan du se røde områder som viser hvor isen vanligvis er svekket. I lavlandet er disse områdene betydelig større enn i en normal vinter.

Du finner også isobservasjoner på Varsom Iskart, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner. Se ellers detaljerte isvarsler og Isskolen på varsom.no