Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Nyhetsarkiv

Viser 141 nyheter fra nyhetsarkivet

Flommen på Østlandet: toppen nås uten alvorlige skader

Flomtoppen er nådd i Trysilvassdraget og øvre del av Glomma. Flommen er på oransje nivå i Krøderen og Sperillen, og er i ferd å nå gult nivå i Randsfjorden. Flommen ventes å nå toppen de nærmeste dagene uten alvorlige flomskader. Det er fortsatt mye snø i høyfjellet i deler av Sør-Norge og snøsmeltingen er ikke kommet ordentlig i gang enda. For noen steder på Østlandet, slik som i Otta, Gudbrandsdalslågen og Mjøsa, vil ikke smelteflommen komme før etter pinse.

Publisert: 24.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen er på retur i Troms og Finnmark

Flomtoppen er nådd og vannføringen er minkende i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Flommen er nå på retur, men det er fortsatt mye snø igjen i fjellet i deler av Troms og Finnmark. En ny varmeperiode med kraftig snøsmelting, kombinert med regn, vil igjen kunne føre til flom.

Publisert: 24.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen avtar de nærmeste dagene

Flomtoppen ventes å nås i de fleste elver og innsjøer i løpet av de nærmeste dagene uten alvorlige flomskader, både i nord og sør. Med forbehold om at det blir ikke store endringer i værprognosene. Flere elver i Finnmark, samt Trysilelva, Krøderen og Sperillen ventes å kulminere på lavt oransje nivå. I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Publisert: 23.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flom på oransje nivå i deler av Østlandet

NVE oppjusterte i går flomvarselet opp til oransje nivå for Trysilvassdraget og Krøderen. Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader. Flomvarselet på gult nivå for Glomma er utvidet og omfatter nå også deler lengre nedstrøms, fra Øyeren til Fredrikstad. Det er også flomfare i vestlige deler av Innlandet, Viken og fjellområder i Agder, Vestfold og Telemark. Situasjonen er svært følsom for regnbyger og regn som ventes i kveld og tirsdag morgen.

Publisert: 22.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flom på oransje nivå i deler av Troms og Finnmark

NVE oppjustert i går flomvarselet for Altavassdraget nedenfor Altadammen til oransje nivå. Varselet er i dag utvidet og omfatter også området mellom Tromsø og Porsanger. Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader.

Publisert: 22.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomvarsel på oransje nivå både i Nord- og Sør-Norge

Som følge av kraftig og vedvarende snøsmelting er vårflommen godt i gang i deler av Nord- og Sør-Norge. Flomvarselet for Altaelva, Trysilelva og Krøderen er justert opp til oransje nivå. Stor vannføring og vannmettet jord gjør at situasjonen er svært følsom for nedbør og temperatur. Det ventes regn og regnbyger i deler av Sør-Norge mandag og tirsdag som kan føre til skadeflom i flere elver på Sør- og Østlandet

Publisert: 22.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen tar seg opp igjen

Etter en kort pause, vil flommen ta seg opp igjen i mange elver og innsjøer på Sør- og Østlandet. Selv om vannstanden har sunket i flere innsjøer de siste dager, ventes det en betydelig økning i løpet av kommende uke. Det er fortsatt flom i deler av Finnmark som følge av vedvarende snøsmelting og noe regn.

Publisert: 19.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomvarsel og jordskredvarsel på gult nivå både i nord og sør

Det er høye temperaturer og sterk snøsmelting i hele Norge nå. Mandag og tirsdag ventes i tillegg regn. Det er derfor ute både flomvarsel og varsel for jord-, sørpe og flomskredfare for de neste dagene.  

Publisert: 15.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Neste uke kan det bli flom på gult og oransje nivå

For Sør- og Østlandet er snøsmeltingen nå i gang, og dette kan føre til flom på gult og skadeflom på oransje nivå flere steder allerede fra neste uke. Privatpersoner, kommuner, beredskapsaktører og regulanter oppfordres til å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere flommen.
Publisert: 10.05.2023 Nyheter - Flom og jordskred