Hopp til hovedinnhold

Snøsmeltingen skyter fart i Nord-Norge

Publisert: 15.05.2024

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmeltingen i Nord-Norge. Regn de kommende dagene i kombinasjon med snøsmelting kan gi raskt økende vannføring i små og middels store elver. Det er foreløpig ikke utsikter for større flom i de store elvene. 

Snøsmelting. Foto: NVE/Bjørn Lytskjold

Raskt økende vannføring kan føre til isgang

I flere innlandsvassdrag i Nord-Norge er elvene islagt. En rask økning i vannføring de kommende dagene kan føre til isganger. Isgang er når ismasser løsner og driver med strømmen nedover elva.  NVEs flomvarsler fanger ikke opp plutselige vannstands- og vannføringsendringer som skyldes isgang og ispropper.

Værutviklingen er avgjørende

Det er fortsatt snø i det meste av terrenget over 100-200 moh. Værforholdene framover bestemmer både smeltingen og regnmengdene.

– Situasjonen slik den ser ut nå er ganske gunstig. Vekslingen mellom varme nå, men kaldere igjen fra pinsehelgen gjør at snøsmeltingen strekker seg litt mer ut i tid. Det er likevel viktig å understreke at værprognosene så mange dager frem i tid er usikre, sier flomvarsler i NVE Ina Storteig.

Jordskred og sørpeskred går også på finværsdager

Værsituasjonen bidrar til rask snøsmelting i Troms og deler av Finnmark og Nordland. I tillegg til stor snøsmelting, er det ventet noe nedbør tirsdag.

– Denne kombinasjonen gir økende fare for jord- og sørpeskred, sier jordskredvarsler i NVE, Siv Seljesæter.

Økende temperatur fører til gradvis tining av tele i bakken. Kombinasjon av snøsmelting og teleløsning vil gi mye vann i bakken. Langvarig snøsmelting, særlig kombinert med mye regn, vil øke faren for små jordskred i bratte skråninger der vannet samler seg.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 cm snø. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Onsdagsdøgnet blir det kjøligere igjen, men det kan bli flere varsler mot helgen når varmen kommer tilbake.

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader

– Vi anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Dette innebærer for eksempel å sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne sier flomvarsler i NVE, Ina Storteig.  

NVE oppfordrer folk som bor i nærheten av elver og bekker også å abonnere på flom- og jordskredvarsler fra varsom.no