Hopp til hovedinnhold

Vårflommen er i gang i deler av Sør-Norge

Publisert: 15.05.2024

Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå. I flere elver forventes flomtoppen i løpet av langhelgen fredag-mandag på gult eller lavt oransje nivå.

Snøsmelting i fjellet. Foto: NVE/Arne T. Hamarsland

Mye snøsmelting i høyfjellet inn mot pinsehelgen

Snøsmelting gir flomnivåer i en rekke mindre elver og bekker, og i de store elvene i Drammensvassdraget.

- Skal du ferdes i fjellet på 17.mai eller i pinsen bør du være forsiktig ved kryssing av elver og bekker siden de kan ha høy vannføring og usikker is.  

Flomvarselet gjelder ikke øst i Sør-Norge

I vassdragene lenger øst i Sør-Norge som Glomma, og Trysilvassdraget er vannføringene høye. Det er været fremover som avgjør om vi får flom også i disse vassdragene. Hvis vi de neste ukene får en kombinasjon med mye regn og høye temperaturer på kort tid, kan vi oppleve flomnivåer også her.

Utglidninger som følge av erosjon

Jordskredvarslingen har per nå ikke sendt ut noen varsel om jordskredfare i Sør-Norge. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at langs flomstore vassdrag kan erosjon føre til utglidninger ved elvekanten.

Reduser flomskader ved å gjøre forebyggende tiltak

NVE anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak for å unngå skader. Forebyggende tiltak innebærer for eksempel å sørge for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne.

NVE har løpende og tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget. Regulantene er godt forberedt, og NVE har allerede gitt tillatelse til forhåndstapping av flere vannmagasiner som et tiltak for å redusere flomskader.

NVE oppfordrer folk som bor i nærheten av elver og bekker om også å abonnere på flom- og jordskredvarsler fra varsom.no. I varslene kan du også se på vannføringsutviklingen ved noen målestasjoner i varslingsområdet.

Du kan lese mer om forebyggende tiltak på Varsom.no.