Hopp til hovedinnhold

Varmen de neste dager vil gi økt vannføring i små bekker og elver

Publisert: 15.05.2024

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmelting i fjelltraktene i Sør- og Østlandet. Det ventes kraftig snøsmelting, tilsvarende 20-40 mm regn per døgn, i store deler av Sør-Norge. Det vil fra 1. mai føre til raskt økende vannføring i små og middels store elver som renner fra områder der det fremdeles er mye snø. Det er særlig uregulerte elver fra fjellområdene i Drammensvassdraget og Numedalslågen som er utsatt.

Snøsmelting i fjellet. Foto: NVE

Værutviklingen er avgjørende

I Sør-Norge er det lite snø igjen i lavlandet under 500 meter over havet. Enkelte steder over 500 moh ligger det derimot mer snø enn det som er normalt for denne tiden av året. Dette gjelder særlig i høyereliggende områder i Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget.

Men selv om det ligger mer snø enn normalt enkelte steder, er det været som avgjør om vi får en vårflom på gult, oransje eller rødt nivå.

– Situasjonen slik den ser ut nå er ganske gunstig. Selv om vannføringen kan nå gult nivå enkelt steder, er det foreløpig meldt lite regn denne uken. Værprognosene viser kjøligere temperaturer i fjellet igjen fra førstkommende søndag og inn i neste uke. Dette vil bremse snøsmeltingen og redusere flomfaren på kort sikt. Det er likevel viktig å understreke at værprognosene så mange dager frem i tid er usikre, sier flomvarsler i NVE Seija Stenius.

Blir det en veksling mellom kalde og varme perioder i fjelltraktene vil snøsmeltingen strekke seg ut i tid, og dempe faren for alvorlig skadeflom. Blir det derimot mye regn i kombinasjon med høye temperaturer også nattetid i fjellet kan det øke risikoen for at flommen når nivåer på gult, oransje eller rødt.

Teleløsning

Økende temperatur fører til gradvis tining av tele i bakken. Kombinasjon av snøsmelting og teleløsning vil gi mye vann i bakken. Langvarig snøsmelting, særlig kombinert med mye regn, vil øke faren for små jordskred i bratte skråninger der vannet samler seg. Det er spesielt i Hallingdal, Begnadalen og Gudbrandsdalen der det fortsatt foregår snøsmelting, som er mest utsatt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader

– Vi anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier fra hagen, opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom, sier flomvarsler i NVE Seija Stenius.

NVE har løpende og tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget. Regulantene er godt forberedt, og NVE har allerede gitt tillatelse til forhåndstapping av flere vannmagasiner som et tiltak for å redusere flomskader.

NVE oppfordrer folk som bor i nærheten av elver og bekker også å abonnere på flom- og jordskredvarsler fra varsom.no. Abonner.varsom.no

Råd og forebygging | Varsom.no