Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 27 nyheter fra nyhetsarkivet

Uvanlig lite vann fra Vestlandet til Troms

Kaldt vær og lite nedbør de siste ukene har gitt uvanlig lav grunnvannstand, lite vann i elver og bekker, og lite snø i lavlandet langs kysten av Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og deler av Troms og Finnmark.

Publisert: 15.11.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvasstatus i Noreg - 7. juli 2023

Den siste månaden har grunnvasstanden stige noko dei aller fleste stader i heile landet. Dette til trass for at juni månad 2023 vart den 8. tørraste på landsbasis sidan ein starta med nedbørsmålingar i 1900.

Publisert: 07.07.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge 15. juni 2023

Mindre nedbør i deler av Sør-Norge enn normalen de siste to månedene har ført til at det nå stedvis er lav grunnvannstand langs kysten på Sør-Vestlandet og Østlandet. I fjellet og i deler av Troms og Finnmark har nedbør og snøsmelting gitt grunnvannstand rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden.

Publisert: 16.06.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvasstatus i Noreg - 5. desember 2022

Grunnvasstanden held seg høg til svært høg på Austlandet og i store delar av Finnmark, men ligg no lågare enn normalt langs kysten av Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. 

Publisert: 06.12.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. November 2022

Tørken er definitivt over etter påfylling av mye regn i Sør-Norge. Grunnvannstanden er nå relativt normal til høy for årstiden i hele Norge

Publisert: 14.11.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Publisert: 08.08.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. juli 2022

Deler av Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav til svært lav grunnvannstand. En varm siste del av juni førte til mye snøsmelting der det fortsatt var snø. Kombinert med til dels mye nedbør enkelte steder har dette ført til at det nå er høyere grunnvannstand enn normalt fra Vestlandet og til Nord-Norge.

Publisert: 07.07.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Publisert: 09.06.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Publisert: 06.05.2022 Statusrapporter - grunnvann