Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Nyhetsarkiv

Viser 20 nyheter fra nyhetsarkivet

Hva er slukhull og åthull?

Slukhull og åthull er små eller store hull i isen som oppstår etter mildvær eller store snøfall. Hullene kan være skjult av snøen på isen.

Publisert: 25.01.2023 Nyheter - Isvarsling

Isforhold i juleferien 2022 – Vanskelig å oppdage tynn is

De fleste små vann er nå is- og snødekte i hele landet, og mange av de minste vannene har farbar is. November var mild i Sør-Norge, og mange litt større vann er nylig islagt. Her er det viktig å være forsiktig, da det kan være store variasjoner i istykkelsen på samme vann. Når snøen skjuler isen er det vanskelig å oppdage overganger til tynnere is, og sjansen for å gå gjennom isen øker.

Publisert: 23.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Østlandet: Stor fare for å gå gjennom isen

Varierende tykkelse på islagte vann gjør det vanskelig for selv erfarende skøyteløpere å vurdere forholdene. NVE oppfordrer alle til å sjekke istykkelsen ofte, gå sammen med andre og at man har med seg ispigger, istav og kasteline.

Publisert: 12.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Husk ispigger og kasteline når du skøyter på islagte vann

Etter en usedvanlig lang kuldeperiode er det mye is på vannene i år. Selv om mange vann fortsatt vil være farbare i vinterferien, må man være forsiktige på de store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. NVE oppfordrer alle til å tenke på sikkerhet før de legger ut på islagte vann.

Publisert: 19.02.2021 Nyheter - Isvarsling

Isvarslingen 2020/21 er startet

Isvarslingen har startet sesongen igjen. En gjennomgang av landet vårt viser islegging på de aller minste vannene over 800 moh i nord og 1500 moh i sør.

Publisert: 02.10.2020 Nyheter - Isvarsling

Hvem forulykker på is?

NVE har registrert isulykker siden 2006. I denne perioden har hele 52 personer omkommet. Vi har nå fininndelt ulykkene etter type ferdsel. Det viser seg at hele 65 % av de omkomne gikk til fots, kjørte snøskuter eller fisket på isen. Hittil i vinter er det tre omkomne, en snøskuterkjører og to isfiskere.

Publisert: 15.05.2020 Nyheter - Isvarsling

Is på vann - Påska 2020

Det går mot vår og isen på kystnære vann i lavlandet fra Nordland og sørover svekkes raskt. Særlig svekket er isen langs kysten fra Trøndelag til Østlandet. I påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Publisert: 03.04.2020 Nyheter - Isvarsling

Kjenner du "svekket is" - kartet for islagte vann?

Det er fortsatt uvanlig store svake partier med svak is på vannene i lavlandet helt nord til Nordland, etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting. Dette gjelder spesielt der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder også overføringer av vann i forbindelse med kraftverk og reguleringer. Kartet med svekket is på Iskart.no gir deg informasjon om hvor dette er et problem.

Publisert: 26.02.2020 Nyheter - Isvarsling

Hold avstand til innløp, utløp og trange sund

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

Publisert: 14.02.2020 Nyheter - Isvarsling