Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 21 nyheter fra nyhetsarkivet

Gode isforhold i påskefjellet, utfordrende isforhold i kystnære strøk sør for Nordland

Våren er på vei, og isen svekkes og omdannes til våris med dårlig bæreevne langs kysten opp til og med Trøndelag. Sjekk hardheten på isen før du går ut på isen. Isforholdene er bedre i høyden, over ca. 500 moh i vest og over 200 moh på Østlandet.

Publisert: 20.03.2024 Nyheter - Isvarsling

Hva er slukhull og åthull?

Slukhull og åthull er små eller store hull i isen som oppstår etter mildvær eller store snøfall. Hullene kan være skjult av snøen på isen.

Publisert: 25.01.2023 Nyheter - Isvarsling

Isforhold i juleferien 2022 – Vanskelig å oppdage tynn is

De fleste små vann er nå is- og snødekte i hele landet, og mange av de minste vannene har farbar is. November var mild i Sør-Norge, og mange litt større vann er nylig islagt. Her er det viktig å være forsiktig, da det kan være store variasjoner i istykkelsen på samme vann. Når snøen skjuler isen er det vanskelig å oppdage overganger til tynnere is, og sjansen for å gå gjennom isen øker.

Publisert: 23.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Østlandet: Stor fare for å gå gjennom isen

Varierende tykkelse på islagte vann gjør det vanskelig for selv erfarende skøyteløpere å vurdere forholdene. NVE oppfordrer alle til å sjekke istykkelsen ofte, gå sammen med andre og at man har med seg ispigger, istav og kasteline.

Publisert: 12.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Husk ispigger og kasteline når du skøyter på islagte vann

Etter en usedvanlig lang kuldeperiode er det mye is på vannene i år. Selv om mange vann fortsatt vil være farbare i vinterferien, må man være forsiktige på de store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. NVE oppfordrer alle til å tenke på sikkerhet før de legger ut på islagte vann.

Publisert: 19.02.2021 Nyheter - Isvarsling

Isvarslingen 2020/21 er startet

Isvarslingen har startet sesongen igjen. En gjennomgang av landet vårt viser islegging på de aller minste vannene over 800 moh i nord og 1500 moh i sør.

Publisert: 02.10.2020 Nyheter - Isvarsling

Hvem forulykker på is?

NVE har registrert isulykker siden 2006. I denne perioden har hele 52 personer omkommet. Vi har nå fininndelt ulykkene etter type ferdsel. Det viser seg at hele 65 % av de omkomne gikk til fots, kjørte snøskuter eller fisket på isen. Hittil i vinter er det tre omkomne, en snøskuterkjører og to isfiskere.

Publisert: 15.05.2020 Nyheter - Isvarsling

Is på vann - Påska 2020

Det går mot vår og isen på kystnære vann i lavlandet fra Nordland og sørover svekkes raskt. Særlig svekket er isen langs kysten fra Trøndelag til Østlandet. I påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Publisert: 03.04.2020 Nyheter - Isvarsling

Kjenner du "svekket is" - kartet for islagte vann?

Det er fortsatt uvanlig store svake partier med svak is på vannene i lavlandet helt nord til Nordland, etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting. Dette gjelder spesielt der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder også overføringer av vann i forbindelse med kraftverk og reguleringer. Kartet med svekket is på Iskart.no gir deg informasjon om hvor dette er et problem.

Publisert: 26.02.2020 Nyheter - Isvarsling