Hopp til hovedinnhold

Styrtregnsesongen er i gang

Publisert: 28.05.2024

Vi er inne i en uke med ustabile luftmasser noe som har ført til sesongens første styrtregnvarsel. Styrtregn kan føre til utfordringer med overvann i tettbygde strøk, og endringer i bekke- og elveløp, og jord- og flomskred der regnbyene treffer.

Overvann i Maridalsveien i Oslo.
Overvann i Maridalsveien i Oslo, 6.juni 2019.

 Konsekvenser av styrtregn

Meteorologisk institutt (MET) skiller mellom styrtregn og regn. Styrtregn er intense regnbyer over en eller noen få timer (< 6 t) som er svært lokalt.  Det omtales også ofte av meteorologer som bygevær, slik at det kan være tørt et sted, mens regnet øser ned like i nærheten. Du finner styrtregnvarsel på varsom.no. Farevarsel for regn derimot handler om vedvarende regn (> 6t) over store områder.

Den intense nedbøren over kort tid fører ofte til utfordringer med overvann i tettbygde strøk. Det kan også bli utfordringer på vei eller andre steder med tette flater eller dårlig drenering. Andre mulige konsekvenser er endringer i bekke- og elveløp, og jord- og flomskred der regnbyene treffer. Det farlige styrtregnet er som regel svært lokalt, selv om varselet er sendt ut for et større område. 

 Oransje er høyeste nivå

Merk også at høyeste nivå for farevarsel om styrtregn er oransje farge. Dette henger sammen med at styrtregn er utfordrende å varsle fordi det er vanskelig å vite akkurat hvor og når det inntreffer. Varsel om styrtregn vil bli sendt ut på gult og oransje nivå og må tas alvorlig fordi det kan ramme hardt lokalt, og kan gi store skader i det området som blir berørt av den intense nedbøren.

Les om METs kriterier for styrtregnvarsel

 Samordnet varsel fra MET og NVE

MET og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden sommeren 2020 samordnet varslingen av intense regnbyer med kort varighet og alvorlige konsekvenser i et varsel kalt “Styrtregn”. NVE vil derfor ikke utstede noe eget varsel om flom- og jordskred. Det betyr at allmenheten og beredskapsaktører får ett samordnet varsel. For disse dager vises det derfor et utropstegn på ikonet for flom- og jordskred på varsom.no.

Vi vil ha bilder

Ta gjerne bilder av overvann og flom inn i Varsom-appen. Bildene hjelper ditt nabolag og din kommune med å få oversikt under en hendelse. Dette kan seinere være med på å redusere skader fra fremtidige skredhendelser.

Del bilder av flom eller overvann i Varsom | Varsom.no.

Du kan abonnerer på varsel

Det går an å abonnere på farevarsel via e-post eller SMS. På varsom.no kan du sette opp abonnementet for ditt område og velge farevarsel og varslingsnivå du ønsker å motta varsel for.  Abonnementet er gratis.