Hopp til hovedinnhold

Høy vannstand i Mjøsa

Publisert: 29.05.2024

Det ventes høy vannstand i Mjøsa de kommende dagene. Mjøsa er ventet å nå toppen i løpet av helgen på et moderat flomnivå (gult).

Vårflommen i Sør-Norge har så langt forløpt uten store problemer og skader. Det skyldes de gunstige værforholdene med veksling mellom varmere og kjøligere temperaturer og veldig lite regn. Som vanlig vil flommen i Mjøsa markere slutten på vårflomperioden i Sør-Norge.

Moderat flom i Gudbrandslågen

Som følge av vedvarende snøsmelting i høyfjellet er det nå flom i deler av Gudbrandsdalen. NVE sendte ut et gult flomvarsel for Gudbrandslågen fra Dovre til Mjøsa tirsdag 28. mai. Det har vært en moderat vårflom i Lågen de siste dagene, og vannføringen ventes nå å synke de neste dagene. Vannet renner videre til Mjøsa, noe som fører til stigende vannstand i Mjøsa de kommende dagene.

Ekstratapping av Mjøsa

Regulanten i Glommavassdraget (Glommens og Laagens Brukseierforening - GLB) har søkt, og fått tillatelse fra NVE, til å holde alle luker i dammen ved Svanfoss åpne. Dette er for å slippe flommen raskere gjennom, slik at vannstanden i Mjøsa øker mindre enn hva den ville gjort uten en slik tillatelse. Siden vannføringen i Glomma er liten, vil ikke økt tapping fra Mjøsa medføre problemer nedstrøms i Vorma og Øyeren.

Les mer om regulering i Mjøsa og «ofte stilt spørsmål» Mjøsa, Vorma og Storsjøen i Odalen (varsom.no).

Beskjeden flomtopp i Mjøsa ventet i helgen

Vannstanden i Mjøsa stiger sakte og var onsdag kl. 12:00 på 123,50 moh. (NN1954). Det ventes at vannstanden i Mjøsa vil kulminere i løpet av helgen, rett under det begynnende skadenivået for flom. Ifølge GLB er det ventet at Mjøsa vil kulminere lørdag den 1. juni rundt 123,62 moh. (NN1954) som er 123,83 moh. i kotehøyde NN2000, eller 5,93 meter på lokal skala. Høyeste vannstand i Mjøsa under vårflommen i 2023 var 123,21 moh. den 28. mai, og under ekstremværet Hans i 2023 var høyeste vannstand 125,14 moh. (NN1954) den 13. august.

- Med de nåværende prognosene er det ikke ventet skadeflom, men folk oppfordres til å være oppmerksomme ettersom vannstanden i Mjøsa vil være høy de kommende dagene. Det kan være nødvendig å flytte løse gjenstander, f.eks. campingvogner og rundballer som ligger veldig nær Mjøsa, sier Stein Beldring, flomvakt i NVE.

Værsituasjonen fremover er avgjørende for flomutviklingen. Kraftig snøsmelting kombinert med mye regn i Gudbrandsdalen og rundt Mjøsa kan føre til en ytterligere økning i vannstanden. Værprognoser fra Meteorologisk institutt tilsier foreløpig kjøligere vær fra begynnelsen av neste uke, og moderate nedbørmengder i det aktuelle området. Styrtregn kan imidlertid forekomme, men vil ikke påvirke vannstanden i Mjøsa.