Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 128 nyheter fra nyhetsarkivet

Mange sørpeskred i Nordland siste uken i januar 2023

Siste uken i januar var det varslet sørpeskredfare i Nordland. Det ble rapportert over 20 sørpeskred i området. Rapportering av sørpeskred er viktig for å forbedre farevarslingen.

Publisert: 06.02.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Tørke-, flom- og jordskredåret 2022

I store deler av Sør-Norge var 2022 preget av en vår og sommer med lite vann. Dette ga svært lav grunnvannstand og lav vannstand i de store innsjøene på Østlandet. Flere steder i landet var det også mange korte episoder med svært mye regn som førte til store flom- og jordskredhendelser.

Publisert: 20.01.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen i Vestland fylke er på retur. Fortsatt mye vann i elver og fare for små utglidninger

Flomtoppen er nådd i og vannføringen er synkende i de fleste elvene på Vestlandet. Faren for skader er ikke er helt over, spesielt er elveskråninger utrygge når vannstanden i elvene synker.

Publisert: 02.01.2023 Nyheter - Flom og jordskred

NVE oppgraderer til rødt farenivå for flom i indre deler av Vestland fylke

Oppdatert kl. 21:20: Vannstanden stiger fortsatt i noen utsatte vassdrag i indre Vestland fylke, særlig nord for Sognefjorden. Her har enkelte vassdrag nådd flom på rødt nivå. I områder der nedbøren nå begynner å avta ser det ut til at flommen har kulminert og vannstanden er på vei ned.

Publisert: 11.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Oransje farenivå for flom og jord-, sørpe- og flomskred for indre deler av Vestland fylke

Det er ventet et kraftig lavtrykk med mye regn inn mot Vestlandet fra i dag. NVE og MET har derfor sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært mye regn, flom og jord-, sørpe og flomskred for deler av Vestland fylke.

Publisert: 10.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Fare for flom og jordskred for deler av Vestlandet

Oransje farevarsle nedgraderes til gult nivå fredag formiddag 7. oktober. Nedbørstoppen ser ut til å være nådd, og det er så langt rapportert om et begrenset antall hendelser.  

Publisert: 07.10.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Flomfare på rødt nivå i deler av Nord-Vestlandet

På grunn av stor snøsmelting og mye regn mandag og tirsdag er det varslet fare for flom på rødt og oransje nivå for elver og bekker fra fjellområder i nordvestlige deler av Sør-Norge. Tirsdag nedjusteres det røde varselet til oransje nivå. Oppdatert tirsdag 28. juni 15.00

Publisert: 28.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Status for vårflom pr. 10. juni 2022

Vårflommen er over eller går mot slutten i mesteparten av Sør-Norge, Trøndelag og Finnmark. På Nordvestlandet, i Nordland og deler av Troms kan det ennå være vassdrag som har vårflomtoppen foran seg.

Publisert: 13.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Vårflom i deler av Nord-Norge og Trøndelag

Mildvær med høye temperaturer siste uken i mai satte fart på snøsmeltingen i den nordligste landsdelen og i indre deler av Trøndelag. Det er nå flom på oransje nivå i Altavassdraget, og på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

Publisert: 31.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred