KAST - Klassifisering av snøskredterreng

KAST gjør det lettere å velge enkelt, utfordrende eller komplekst terreng - ut fra aktuell gruppe, skredfare og værforhold

KAST er en norsk tilpasning til kanadiske ATES - Avalanche Terrain Exposure Scale. Målet er å forebygge skredulykker.

Bestem hvilket terreng som passer for deg og din gruppe på aktuell dag. Les mer om de forskjellige terrengklassene her, og se oversiktskart som viser maskin-klassifisert kart over utfordrende og komplekst terreng.

KAST deler terrenget inn i fire klasser:

Terrengklassene synliggjør hvor krevende terrenget er å ferdes i med tanke på snøskred. Sørpeskred må vurderes særskilt. Modellen tar ikke hensyn til sørpeskred som kan starte i relativt flate parti og ha svært lange utløp.

 

  

Hvem er KAST for?

  • Deg som ikke har ekspertkunnskap om ferdsel i snøskredterreng
  • Deg som i jobbsammenheng og eller som guidebokforfatter trenger å beskrive hvor skredutsatt en rute eller et terrengområde er
  • Deg som holder skredkurs, for å lære bort hvordan gjenkjenne og velge terreng ut fra skredfare og gruppe

Gjennom å bruke KAST kan du få:

  • Hjelp til å velge riktig område for tur basert på dagens forhold
  • Et bedre grunnlag for å velge hvor komplisert og skredutsatt terreng du utsetter deg for  - eller unngår
  • Et enkelt hjelpemiddel for turplanlegging i tillegg til skredvarslet
  • En bedre balanse mellom egen kunnskap og hvor krevende terreng du velger
  • Synliggjøring av hvor vanskelig terrenget er å håndtere men hensyn til snøskred

 

- Bruk KAST kartene og KAST informasjonen på eget ansvar. Det kan forekomme feil, unøyaktigheter og mangler.

- KAST er et hjelpemiddel til planlegging, ikke en detaljert terrengbeskrivelse. Gjør alltid egne vurderinger. Tilpass egen risiko i utsatte områder ved å velge hvor, når og hvordan du ferdes. Husk at den eneste måten å unngå risiko for snøskred, er ved å unngå alt skredterreng.

- KAST er ikke et hjelpemiddel for planlegging av bebyggelse, løyper, veier, bane, infrastruktur eller annet som krever en detaljert vurdering av skredfaren!

 

 

Bakgrunnskartene (AutoKAST) er automatisk generert og er ikke kontrollert i felt, de kan inneholde feil. Det kan løsne skred andre steder enn vist i kartet. Skred kan ha (mye) lengre utløp enn vist i kartet. Det kan eksistere bratte heng som høydemodellen ikke plukker opp. Disse kan være potensielle løsneområder. Noen steder hvor det er skog kan det oppstå feil. Det er hovedsakelig renneformasjoner eller andre større og mindre åpninger i skogen som kan gi problemer med skred.