Hopp til hovedinnhold

KAST - Klassifisering av snøskredterreng

KAST gjør det lettere å velge enkelt, utfordrende eller komplekst terreng - ut fra aktuell gruppe, skredfare og værforhold.

KAST er den norske oversettelse av det kanadiske ATES - Avalanche Terrain Exposure Scale. Målet er å forebygge skredulykker.

Bestem hvilket terreng som passer for deg og din gruppe på aktuell dag. Les mer om de forskjellige terrengklassene her, og se oversiktskart som viser datamaskin-klassifisert kart over utfordrende og komplekst terreng.

KAST deler terrenget inn i fem klasser:

Terrengklassene synliggjør hvor krevende terrenget er å ferdes i med tanke på snøskred. Sørpeskred må vurderes særskilt. Modellen tar ikke hensyn til sørpeskred som kan starte i relativt flate parti og ha svært lange utløp.

Hvem er KAST for?

  • Deg som ikke har ekspertkunnskap om ferdsel i snøskredterreng
  • Deg som i jobbsammenheng og eller som guidebokforfatter trenger å beskrive hvor skredutsatt en rute eller et terrengområde er
  • Deg som holder skredkurs, for å lære bort hvordan gjenkjenne og velge terreng ut fra skredfare og gruppe

Gjennom å bruke KAST kan du få:

  • Hjelp til å velge riktig område for tur basert på dagens forhold
  • Et bedre grunnlag for å velge hvor komplisert og skredutsatt terreng du utsetter deg for - eller unngår
  • Et enkelt hjelpemiddel for turplanlegging i tillegg til skredvarslet
  • En bedre balanse mellom egen kunnskap og hvor krevende terreng du velger
  • Synliggjøring av hvor vanskelig terrenget er å håndtere med hensyn til snøskred