Hopp til hovedinnhold

KAST terrengklasser

Hvilken terrengklasse hører du og gruppen din hjemme i?

Ikke alle turer egner seg like godt for alle gruppestørrelser, ferdighetsnivåer eller skredforhold, og det er fort gjort å begi seg ut på en tur hvor risikoen er større enn turgleden.

Vær ærlig med deg selv når du vurderer egen erfaring og ferdigheter. Gjør turvalg etter evne og aktuelle forhold.

Er skredfaren for høy eller komplisert? Kan dere ikke håndtere skredproblemene? Er gruppen for stor? Har dere for liten kompetanse eller erfaring? Da er det ofte mulig å tilpasse turen ved å velge en sikrere tur med KAST.

Er det dårlig sikt bør du velge minst en lavere klasse enn det du ellers hadde tenkt.

Om våren når snødekket er gjennomsmeltet og som oftest stabilt er det oftere forhold for å gjennomføre turer i klasse 3 terreng. Snøskred på et smelteomvandlet snødekke er like vanlig som på vintersnø, men de er lettere å unngå. Ulykker i forbindelse med skikjøring på smelteomvandlet snødekke er ofte knyttet til oppvarming av snødekket, dårlig timing, utglidning, fall i snøglipper, bre, etc.

Terrengklasse 0 - Ikke skredterreng

Klasse 0 er terreng som normalt ikke har snøskredterreng. Det er flatt eller slakt terreng. Det kan være små hellinger og formasjoner, men normalt verken utløp eller løsneområder for snøskred. Merk at selv om dette ikke er skredterreng så kan det være terreng som er krevende å vurdere med tanke på andre farer, som islagte vann, elver, uvær etc.

Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur og skuter.

Terrengklasse 0 er dermed et godt valg av terreng for overnatting eller lengre opphold med tanke på snøskredfare.

Klasse 0 terreng kan egne seg også for store grupper (ubegrenset antall personer).

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv
 • Gjenkjenne hvor det ikke er skredterreng

Terrengklasse 1 - Enkelt

Terrengklasse enkelt er for det meste slakt og oversiktlig terreng. Du vil måtte forholde deg til utløpsområder og mulige terrengfeller, mens løsneområder kan unngås. Basert på terrenget vil det være stort spillerom med hensyn til rutevalg.

Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur, skuter og alpin skitur/topptur.

Terrengklasse 1 innbyr til god skikjøring og er fornuftig terrengvalg om man ikke har så mye kunnskap om vurdering av snødekket eller om det er høy faregrad den dagen.

Klasse 1 terreng egner seg som regel ikke for veldig store grupper (mer enn 10 personer).

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Kameratredning
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

Terrengklasse 2 - Utfordrende

Terrengklasse utfordrende er terreng hvor du eksponeres for løsneområder, utløpsområder, terrengfeller og flere ulike terrengformasjoner. Terrenget gir muligheten for flere rutevalg, og ved godt rutevalg kan eksponering for skredterreng reduseres mye eller elimineres.

Typisk ferdsel er alpin skitur/topptur.

Om man skal bevege seg inn i terrengklasse 2 må man kunne gjøre aktive rutevalg med hensyn til skredterreng og skredproblem, vurdere snødekket og ha gode orienteringsferdigheter.

Klasse 2 egner seg normalt ikke for store grupper (mer enn 6 personer).

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Gjøre aktive rutevalg basert på terreng og skredproblem
 • Vurdere snødekket i enkeltheng
 • Viktig med gode orienteringsferdigheter
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Kameratredning
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

Terrengklasse 3 - komplekst

Terrengklasse komplekst er terreng som er uoversiktlig og bratt, typisk alpine topper. Man må forholde seg til flere fjellsider og skredbaner samtidig, og er utsatt for flere løsneområder og utløp. Terrenget gir begrensede muligheter for rutevalg, og det vil være lang eksponeringstid for skredterreng.

Typisk ferdsel er alpin skitur/topptur og alpin klatring.

I klasse 3 terreng er det umulig å unngå eller redusere eksponering for skredterreng. Man må kontinuerlig vurdere snødekket. Anbefales kun på dager med veldig stabile forhold.

Klasse 3 egner seg som regel kun for svært små grupper (maks 4 personer).

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Kontinuerlig vurdere snødekket
 • Nødvendig med gode orienteringsferdigheter
 • Gjøre aktive veivalg basert på terreng og skredproblem
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Kameratredning
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

Terrengklasse 4 - ekstremt

I terrengklasse ekstremt så er terrenget veldig bratt med klipper, rygger, renner, bresprekker eller kontinuerlig utsatt for overliggende farer. Det finnes ingen muligheter til å redusere eksponeringen; selv små skred kan være fatale.

Typisk ferdsel er alpin skitur/topptur og alpin klatring.

I klasse 4 terreng er det umulig å unngå eller redusere eksponering for skredterreng. Man må kontinuerlig vurdere snødekket. Anbefales kun på dager med veldig stabile forhold.

Klasse 4 egner seg som regel kun for svært små grupper.

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Kontinuerlig vurdere snødekket
 • Nødvendig med gode orienteringsferdigheter
 • Svært gode skiferdigheter
 • Gjøre aktive veivalg basert på terreng og skredproblem
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Kameratredning
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

KAST publikumsmodell - kortversjon av terrengklassene i tabellform.