Hopp til hovedinnhold

Utløpsområder for snøskred

Utløpsområder for snøskred er det området hvor snøskredet glir ut og stopper opp.

Terrenget under løsneområder er utløpsområde for snøskred.

Skredene vil gjerne følge forsenkninger i terrenget, og tar minste motstands vei.

Selv om snøskredet løsner der det er 30⁰ eller brattere, vil selve skredet nå terreng som er slakere enn 30⁰.

Utløpsområdet for skred er like farlig for deg som løsneområdet.

Gamle snøskred kan fortelle deg mye om utløpsområder i terrenget du befinner deg i. Se etter snøhauger under gamle skred, og noter deg hvor langt unna løsneområdet disse ligger.

Skredskadet skog er god indikasjon på skredbaner eller utløpsområder. Vertikale bare områder i et ellers skogkledd område, trær som er bøyd ned fallinjen, (dette gjelder særlig bjørkeskog), og trær som mangler grener på den siden som vender inn mot fjellet er alle indikatorer på skredskadet skog.

Lær mer om hvordan du beregner trygg avstand til skredterreng.