Hopp til hovedinnhold

Bratthet- og utløpsområdekart

Skru av og på bratthetskart  og bratthet + utløpsområdekartet under kartvalg i menyen på Varsom appen eller på beta.regobs.no.

Utløpsområdekart

Utløpskartet viser korte, middels og lange utløp som 3 områder av forskjellig nyanser i blått. Fra forskning kan vi si at, i gjennomsnitt over et større område og over mange år, vil halvparten av skredene som løsner gå lenger enn korte utløp. Samtidig vil et av fire skred gå forbi det vi kaller for middels utløp, mens et av tjue skred vil kunne gå lenger enn det vi kaller lange utløp. Utløpsområdekartet vil altså ikke vise alle mulige skredutløp, og er et verktøy som er laget for friluftsferdsel i skredterreng. Det må ikke brukes for å planlegge bygg og infrastruktur.

Med andre ord: kartet kan brukes for å unngå de verste områdene, men kan ikke gi deg 100% sikkerhet.

Ser vi på alle dødsulykkene fra sesongen 2018/2019, var samtlige omkomne innenfor det vi omtaler som middels utløp. Dette betyr ikke at du er trygg for snøskred utenfor middels utløp, men jo lenger ut eller bort fra utløpsområdet du beveger deg på tur, jo mindre risiko er det for at et eventuelt snøskred vil nå deg, og mulighetene for fjernutløsning minker også.

Bratthet-utløpsområdekartet viser hvor langt skred normalt sett pleier å gå sammen med løsneområdene. Det vil si at i noen tilfeller kan skred gå vesentlig lengre enn det som er vist på kartet. Vi håper at dette kartet skal gjøre det enklere å se hvor mulige utløpsområder er, og oppfordre til bedre rutevalg ved friluftsferdsel i og i nærheten av skredterreng. Til slutt er det opp til den enkelte å vurdere hva skredforholdene tillater fra dag til dag – om det kan løsne et skred vil avhenge av vær- og snøforholdene, gruppen på tur og hvordan terrenget er.

Bratthetskart

Bratthetskartet viser områder brattere enn 27 grader. Områdene er markert med grønn farge for bratthet mellom 27 og 30 grader, og med nyanser fra gult til rødt for terreng brattere enn 30 grader. De fleste snøskred trenger områder brattere enn 30 grader for å løsne. Tørre løssnøskred løsner vanligvis ikke i terreng under 35 grader bratt. I svært bratt terreng vil det vanligvis ikke legge seg snø. Da vil det heller ikke være utløpsområder under slikt terreng.

I Varsom Regobs app kan du velge om du vil se bare bratthetskartet eller både bratthet og utløpsområdekartet. Du kan også se kartet i nettleser her.

Snøskredterreng

Snøskred kan løsne overalt hvor det ligger snø og terrenget er bratt nok. For å vurdere hvor det er skredutsatt på tur, er det viktig å kunne gjenkjenne både hvor skred kan løsne og hvor langt de kan gå.

Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter. For flakskred i lagdelt vintersnø er dette normalt i terreng som er brattere enn 30 grader. Tørre løssnøskred trenger ofte enda brattere terreng for å løsne.

Selv om et snøskred normalt ikke løsner i terreng slakere enn 30 grader, kan man fortsatt være i noe som kalles for utløpsområdet. Husk også på at svært våte skred, sørpeskred, løsner i vesentlig slakere terreng.

Utløpsområdet er det området hvor et snøskred stopper opp. Det betyr at selv om du står på et flatt område, så kan du bli tatt av snøskred hvis du har et løsneområde over deg. Dette kan skje hvis du selv fjernutløser et skred, hvis skredet løsner av seg selv (naturlig) eller hvis andre løser ut et skred i løsneområdet.

Skredterreng er alt terreng som enten er løsne- eller utløpsområde. Det er lettere å unngå skredterreng hvis du kjenner terrenget. Bratthetskartet er noe de fleste kjenner til, og det brukes flittig i turplanlegging. Bratthetskartet viser terreng som er over 27 grader bratt, dette er for å vise hvor det kan være løsneområder.

Utløpsområde og skredstørrelse

Hvis du lurer på hvor store skredene kan bli den aktuelle dagen, er dette noe du kan finne i snøskredvarselet på Varsom.no. Husk at skredstørrelsen som blir omtalt i varselet er den vi forventer mest av, enkelte skred kan bli større. Vil du lære mer om hva de forskjellige begrepene for snøskredstørrelse betyr, kan du lese mer om det her.

Du kan velge å skru av og på bratthets og bratthet + utløpsområdekartet under kartvalg i menyen i Varsom Regobs app.