Kursmateriell og film

Presentasjoner og kursmateriell

Presentasjonene oppdateres av og til. Det kan derfor være smart å laste ned siste versjon før du tar denne i bruk.

NB: fra sesongstart 2018 bruker vi nye benevnelser på skredstørrelser. Vi oppdaterer presentasjonene i løpet av høsten / vinteren. I presentasjoner som er redigert før 1. juni 2018 er det brukt gamle navn på skredstørrelser.

Alle presentasjonene legges ut med en NLOD-lisens. Det vil si at du kan bruke de som du vil, så lenge du krediterer Snøskredvarslingen i Norge. Les med om NLOD.

Tegneserier om skredproblem

Om snøskredvarslingen og utarbeidelse av varsel

Om Skredvarslinga i Norge (pptx) (Oppdatert 22.10.2020)
Formål og organisering av snøskredvarslinga i Norge

Hvordan utarbeides snøskredvarslene (pptx) (oppdatert 18.11.2020)
Arbeidsgangen i utarbeidelse av snøskredvarsel, og om hva slags informasjon som blir innhentet og vurdert.

Skredfareskala og matrise (pptx) (oppdatert 1. des 2021)
Forklaring av innhold i Skredfareskala: hva slags faktorer er med på å bestemme faregrad

Snø (omvandling) og skred (pptx)
Grundig gjennomgang av snøomvandling, skredtyper og skreddanning

Tegn i terrenget (pptx)
Den beste og viktigste informasjonen vi kan få om snødekket er faretegn. Her får du en beskrivelse av og vurdering av de forskjellige faretegnene og hva som fører til at vi får faretegn.

Systematisk snødekkeundersøkelse (pptx) (Oppdatert 10.12.2018)
Beskrivelse av et system for vurdering av snødekket. Hvordan skal du utifra dine observasjoner si noe om skredproblem og skredfare for et større område.

Snøomvandling mellom hovedklassene (pptx) (Oppdatert 15.04.2020)
De mest vanlige og viktige snøtypene, og omvandling mellom disse.

Terrenget som faktor (pptx)
Om bratthet, terrengform, himmelretning, høydenivå, klimasone,

Innrapportering av hendelser og ulykker (PDF)
En veileder laget til luftambulansetenesten, men kan også være aktuell for andre.

Mal for observasjoner (pptx)

Hva skal hvor i Regobs (snødelen) (pptx)

Snøscooter og kjøreopplæring førerkort klasse S

Snøskred i opplæring scooterlappen (pptx)
Kursmateriell for sjåføropplæring klasse s (snøscooter) tilpasset mål for ny læreplan førerkort klasse S (oppdatert des 2017)

Snøskred og snøskuter - teori for sikkerhetskurs førerkort klasse S (PDF)
Teori tilpasset mål og aktuelle lærepunkt for trafikkopplæring, førerkort klasse S (oppdatert nov 2018)

Snøskred og trygg ferdsel på snøscooter (PDF)
Gode råd for deg som skal ut på tur med snøscooter (oppdatert nov 2018).

Snøskred, varsom og kameratredning (PDF)
Oppslagsverk snøskred, bruk av skredvarselet på varsom og kameratredning (oppdatert des 2017).

Snøskredvarslingens filmer på Youtube

Se spillelista vår på Youtube.

Opptak av vår skredkveld mars 2021

Delt i fire deler: Ulykker vinteren 2021, Hva er skredterreng og hvordan gjenkjenne det, Bruk av varsel og Faretegn, skredproblem og regobs.

På topptur med Varsom

Filmer

Skuterkjøring og snøskred

Terrengvurdering

Snøskredfare og terrengfeller

Skavler

Bratthet og skredterreng

Måle bratthet i terrenget

Filmer om terrengvurdering

Filmer om ferdsel

Filmer om skredfarevurdering og faretegn

Filmer om skredproblem

Filmer om kameratredning

Filmer om Regobs

Podcast fra Snøskredvarslingen og Care: