Hopp til hovedinnhold

Trygg avstand til skredterreng

Du vet hva et løsneområde er, du vet hvor utløpsområdet ligger, og nå skal du lære hvordan du kan beregne trygg avstand til dette.

Det ble på 80-tallet utført masse forskning i Nord-Amerika og i Norge, blant annet av NGI, på utløpslengder for snøskred. Det man fant var at utløpslengden til et snøskred (i tørr snø) ikke når så langt som en vinkel mindre enn omtrent 20 grader fra toppen av løsneområdet.

Om du bruker en helningsmåler og måler fra et potensielt løsneområde, vil alt terreng som ligger utenfor en 20-graders vinkel være trygg avstand fra skredterreng.

Ikke stol på øynene dine

Bruk en helningsmåler, og vær presis i bruken av denne. 5 grader kan utgjøre forskjellen på utløpsområde og trygt område, og vi vil alle være i trygt område, ikke sant?

Se på kart

I Varsom Regobs app kan du skru på kart som viser bratthet, samt utløpsomåder under bratt terreng. Dette kan være et hjelpemiddel for å vurdere om et skred kan nå deg. 

Kart over bratt terreng og utløpsområder for skred kan hjelpe deg med vurderingene om du er på trygg avstand eller ikke.