Hopp til hovedinnhold

Snøskredstørrelser

Snøskredstørrelser klassifiseres på en skala fra 1 til 5. Norge bruker den samme klassifiseringen som resten av Europa.

For å fastsette skredfaregrad bruker vi største forventet skredstørrelse.

NB, bruk aldri utløpsklassifisering alene til å fastsette skredstørrelsen. Utløpslengden er svært avhengig av terrengformasjon og snøforhold og brukes kun som en støtte i kombinasjon med de andre kolonnene. Snøskredstørrelsen som blir varslet under "skredproblem" i varsel er den største forventet skredstørrelsen den dagen. Det vil vanligvis også gå mange mindre snøskred enn det som er angitt i varsel.

1-Små

Beskrivelse: Liten fare for å bli begravd (fare for utglidning)

Volum: < 100 m3

Utløpsklassifisering: Skredet stopper i henget


2-Middels store

Beskrivelse: Kan begrave, skade eller drepe en person

Volum: < 1000 m

Utløpsklassifisering: Skredet stopper i bunn av henget


3-Store

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge biler, skade lastebiler, mindre bygninger og skog

Volum: < 10,000 m3

Utløpsklassifisering: Skredet kan gå ut av henget og opp til 50 m inn i slakt terreng (betydelig slakere enn 30 grader)


4-Svært store

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge tog og store lastebiler, flere bygninger og skogsområder

Volum: < 100,000 m3

Utløpsklassifisering: Skredet kan gå over slakere terreng (betydelig under 30 grader) over avstander over 50 m og nå frem helt til dalbunnen 


5-Ekstremt store

Beskrivelse: Kan ødelegge landskapet. Katastrofal skade mulig

Volum: > 100,000 m3

Utløpsklassifisering: Når frem til dalbunnen. Største kjente snøskred