Hopp til hovedinnhold

Utløsbarhet

Begrepet "Utløsbarhet" sier rett og slett noe om hvor lett det er å løse ut et skred.

Fra og med mars 2022 bruker vi begrepene som er forklart her i stedet for tilleggsbelastning for å gi informasjon om  skredproblemene våre.  

Utløsbarheten som er angitt under skredproblem er det som er forventet å vere mest typisk for regionen. Det vil alltid være lokale variasjoner. 

Alternativene som blir brukt under skredproblem er:

 • Naturlig utløst

  Skred kan løsne av seg selv. Det vil si at det er en naturlig påvirkning som gjør at skred løsner. Dette kan være at vekten på snødekket øker på grunn av nedbør, at vinden flytter snø fra et sted til et annet, eller at snødekket blir svakere på grunn av temperaturstigning. 

 • Svært lett å løse ut

  Det er stor sannsynlighet for at en enkelt person kan løse ut skred ved ferdsel i skredterreng. Du må også forvente at skred blir fjernutløst. 

 • Lett å løse ut

  En enkelt person vil kunne løse ut skred. Fjernutløsning kan forekomme men ikke så ofte som når det er svært lett å løse ut skred.

 • Vanskelig å løse ut

  Ferdsel med snøskuter, gruppe av mennesker som går tett samlet eller folk som hopper på snødekket vil kunne løse ut skred. Skavler som faller ned og treffer snøen vil også gi stor nok påvirkning til at skred kan løsne. 

Fullstendig definisjon av begrep

matrise for bestemmelse av skredfaregrad.

For å sette faregrad bruker vi ADAM matrise. Her kan du lese mer om utløsbarhet og hvordan vi kommer fram til faregrad.

Varsom / EAWS