Hopp til hovedinnhold

Utbredelse

Utbredelse - hvor stor del av terrenget er ustabilt?

I varselet anslår vi i hvor stor del av skredterrenget innenfor mest utsatt terreng vi forventer å finne skredproblemet. Dette kalles utbredelse.

Et skredproblem må være tilstede i et område på minst 100 km2 innad i regionen for at det skal vises som skredproblem i varselet.

Utbredelse av stabilitet/utløsbarhet vurderes innenfor "varslingsenheten".

Mange bratte heng:

  • Steder / punkter med denne stabilitetsklassen er mange. Stabilitetsklassen finnes i store deler av terrenget.
  • Bekreftelse på at skredproblemet er tilstede er enkelt å finne mange steder. Det er åpenbare og mange faretegn.

Noen bratte heng:

  • Skredproblemet med denne stabilitetsklassen er verken mange eller få. 
  • Faresoner som "bak rygger" eller  "i forsenkninger" kan ofte spesifiserest.
  • Bekreftelse på at skredproblemet er til stede kan finnes, men bekreftelsen er ikke alltid åpenbar. (f.eks faresignaler kan forekomme)
  • Hverken beskrivelsen for eller mange passer.

Noen få bratte heng

  • Steder med denne stabilietsklassen er få og sjeldne. Samtidig er omfanget ansett som relevant nok for stabilietsvurderingen
  • Skredproblemet er vanskelig å finne eller oppdage, og det gir få og sjeldne faretegn.

(nesten) ingen

  • Steder med denne stabilitetsklassen finnes ikke, eller er så sjeldne at de ikke er relevante for stabilitetsvurderingen.