Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Skredfare og terrengvurdering

Hvor mye terreng rundt deg du må ta hensyn til i vurderingen din kommer an på hvilke skredproblem som er til stede.

Hva er varslet skredproblem, skredfaregrad, og hvor er det mest utsatte terrenget for varslet skredproblem?

Dette må du kunne svare på for å vite hvor mye av terrenget rundt deg du må ta med i vurderingen av skredfare der du ferdes.

Er skredproblemet gitt i varselet fokksnø i nordlig himmelretning? Og der hvor du ferdes er det ikke tegn til fokksnø? Da vil skredfaresituasjonen og sannsynligheten for snøskred være en annen enn hva skredvarselet forteller deg.

Let aktivt etter skredproblemene som er gitt i skredvarselet, vær oppmerksom på faretegn, vurder skredfaren og tilpass din ferdsel og atferd deretter.

Skredfaregrad er sammensatt av hvor lett det er å løse ut skred, i hvor stor del av terrenget du finner skredproblem og hvor store skred som er forventet.

Vedvarende svake lag som skredproblem - unngå både løsne og utløpsområder

  • Når det er vedvarende svake lag i snødekket kan du løse ut skred på lang avstand, også fra flatmark.
  • Du er avhengig av god sikt for å se om det er løsneområder over deg.

Kan skred løsne naturlig? Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder.

  • Nedbør fører til mer vekt på snødekket. Dette kan løse ut skred.
  • Vind kan også blåse inn snø i leheng, dette fører til mer vekt på snødekket her og skred kan løsne.
  • Stigende temperaturer fører til svekking av bindinger i snøen, skred kan løsne.

Ingen faretegn er ikke det samme som ingen skredfare.

  • Hvis svake lag ligger under mye eller hard snø er det ikke sikkert at en skiløper klarer å påvirke de slik at en opplever faretegn som drønn eller sprekker i snøen. Det er likevel mulig å løse ut skred når du finner det "rette" punktet.
  • En kan se etter svake lag ved å grave en snøprofil.
  • Finner du løse lag med blanke krystaller i snøprofilen er det mest trolig kantkorn eller rim, du har altså funnet et vedvarende svakt lag. 

Hvor er det lettest å løse ut skred?

  • Der snødekket er tynt er det kort vei fra skiløper ned til svake lag. Da vil det også være lettere å påvirke svake lag.
  • Øverst i henget, i overgangen mellom slakt og bratt terreng vil det ofte være lett å løse ut skred.