Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Hvorfor går det skred?

Når kreftene som trekker snøen nedover (tyngdekraften) blir større enn kreftene som holder snøen på plass (for eksempel friksjon, skjærkrefter, kohesjon mellom snøpartiklene) vil et snøskred løsne.

Naturlig utløste skred

Det er i hovedsak to grunner til at et skred løsner av seg selv:

1. Belastningen på snødekket øker (pålagring)

Dersom pålagringen blir større enn det svakeste laget i snødekket tåler, vil et skred løsne.

All nedbør fører til pålagring, vekten av nysnøen/regnet fører til en ekstra vekt på den snøen som ligger på bakken fra før. 

Ved vind uten nedbør vil vi få pålagring bare i leområder (dersom det er løs snø tilgjengelig i terrenget for vinden å ta tak i).

2. Styrken i det eksisterende snødekket svekkes

Det vil si at kreftene som holder snøen på plass i fjellsiden blir svakere.

Dette kan skje ved at bindingene mellom snøkorn smelter pga temperaturøkning eller regn. I sjeldne tilfeller kan det også skje at styrken på et snølag nede i snødekket svekkes ved at snøkrystallene omvandles og blir svakere i kaldt vær. 

Personutløst / kunstig utløst skred

Noen ganger må det ekstra belastning til på snødekket for at et skred løsner. Det kan være en skavl som faller ned, eksplosiver eller vekten fra en person eller snøskuter. Er tilleggsbelastningen stor nok og det er svake lag i snødekket, kan et skred løsne.

Hvordan du ferdes i skredterreng påvirker tilleggsbelastningen på snøen. To eller flere personer som går tett sammen utgjør en større tilleggsbelastning enn en person, en snøskuter utgjør en større tilleggsbelastning enn en person på ski.

Det vil alltid variere i terrenget hvor lett det er å løse ut et skred, det avhenger av både styrken i det svake laget og tykkelsen på flaket over det svake laget. Begge disse faktorene vil variere ganske mye.

I snøskredvarselet får du en indikasjon på hvor lett snøskredvarsleren tror det kan være å løse ut skred, men husk at du alltid må gjøre din egen vurdering i tillegg.