Hopp til hovedinnhold

Snøskredfaregrad

Faregraden som oppgis i snøskredvarselet er den høyeste forventede faregraden i den mest utsatte delen av regionen i varslingsdøgnet (kl 00-24). Hvis det er stor variasjon innenfor varslingsområdet eller i løpet av døgnet skal dette presiseres i varslingsteksten. 

NB: Faregraden beskriver sannsynlighet for snøskred over et større område og kan ikke settes/brukes for enkeltheng. Faregraden gjelder for et område på minimum 100 km2. 

Vi bruker den europeiske snøskredfareskalaen.

Faregraden settes på bakgrunn av hvilke skredproblemer som forventes og alle egenskapene ved dem. Det som er med på å bestemme faregraden er:

En matrise blir så brukt som hjelpemiddel for å fastsette regional faregrad.

Matrise for å sette faregrad

Det er mange måter å komme fram til faregradene som vi ser i matrisen nedenfor. Det er derfor alltid viktig å være oppmerksom på hva som er aktuellt skredproblem