Hopp til hovedinnhold

Mest utsatt terreng

I snøskredvarselet angir vi hvor i terrenget du kan forvente å finne skredproblemene.

Et snøskredvarsel vil alltid inneholde ett eller flere skredproblemer, og hvert skredproblem forteller hvor det er mest sannsynlig å finne skredproblemet.

Mest utsatt terreng gis både som sektor eller kompassretning, og høyde over havet.

Det er det røde området som angir mest utsatt terreng.

Denne informasjonen bør du bruke til å planlegge turen din slik at du unngår det mest skredutsatte terrenget.

Det kan også være mulig å løse ut skred i andre himmelretninger og høyder enn det som er markert med rødt, men sannsynligheten for skredutløsning er mindre der.

Bildet her viser at det NØ-Ø-SØ-S og SV-vendte fjellsider over 800 moh. som vil være mest utsatt for dagens skredproblem.