Hopp til hovedinnhold

Skredstørrelse 5 - ekstremt store

For at eit skred skal vere av str 5 - ekstremt stort må det ha eit volum på over 100 000 kubikkmeter. Dette skredet haddet ein løysnekant på omlag 1,5m. Då må arealet av skredet vere på omlag 250m x 300m for at det skal bli så stort. Dette skredet er nesten 700 m breitt og går over eit område på over 400 høgdemeter. Skredet gjorde ganske stor skade på terrenget ved at det tok med seg mykje stein og vegetasjon. Det vart fjernutløyst av folk på toppen. Legg merke til at skredtunga går langt utover i flatt terreng.

Dette skredet gjekk over veg og inn i hyttefeltet. Utløpslengda var vesentleg lengre enn det ein skal forvente med ei konservativ 1:3 vurdering (at skredet går 3 ganger så langt som høgda på fjellsida). Utløpslengda tilsvarar str. 5, men volumet av skredmassane er ikkje så store. Biletet er teke ved Tyin i Jotunheimen.

Løsneområdet er ca 1,2 km langt og har revet med seg snø i en lengde på minst 200 m. Dersom tykkelsen i gjennomsnitt er på 40 cm eller mer er dette et str 5-skred hvis man ser på volum. Ser man på ødeleggelsespotensial og utløpslengde er kanskje str 4 mer riktig.

Regobs: https://www.regobs.no/registration/122387.