Hopp til hovedinnhold

Flom- og jordskredåret 2020

Publisert: 28.01.2021

2020 ble et år med rekordantall flom- og jordskredvarsel. Dette som følge av en mild vinter, en sen og langvarig vårflomperiode, og en svært våt høst.

Kinso i Ullensvang, Vestland fylke, 15. juni 2020. Foto: Trine Lise Sørensen/NVE, Varsom Regobs.no

2020 ble året med rekordmange flom- og jordskredvarsler: Det er det høyeste antall varsel pr. år med flomvarsel de siste 20 årene, og det høyeste antall jordskredvarsel siden starten av jordskredvarslingen i 2013. Det skyldes et varmt og vått år. Ifølge Meteorologisk institutt ble 2020 det varmeste året i Norge på 120 år (siden målingene startet), og det nest våteste året i Norge, etter rekordvåte 2011.  

Året 2020 var preget av den mest snørike vinteren på mer enn 60 år i høyereliggende strøk, en sen snøsmelting, og en langvarig vårflom med flere flommer på oransje og rødt nivå bl.a. i Finnmark. Etter en sommer med flere episoder med styrtregn, ble høsten og forvinteren våt med flere perioder med flom- og jordskredfare, bl.a. en alvorlig flom med store skader i Rana kommune. Året 2020 vil også bli husket for tre dramatiske kvikkleireskred, hhv. i Vefsn i Nordland, i Alta i Finnmark og i Gjerdrum i Viken.

Mildvær og nedbør førte til flere perioder med flom og jordskredfare vinteren 2020

I januar og februar førte perioder med regn og snøsmelting til flere flom-, jord-, sørpe- og flomskredhendelser i vestlige deler av Sør-Norge og i Nordland. Andre påskedag gikk det et stort snøskred over Junkerdalselva i Saltdal kommune i Nordland, som blokkerte elva og førte til fare for flom. Proppen løsnet etter en stund, uten dramatisk konsekvenser.

Mest snørike vinteren på mer enn 60 år

Vinteren 2020 var det over hele landet uvanlig mye snø i høyereliggende områder. Ifølge NVEs beregning av snømengder, ble 2020 det mest snørike året siden beregningene startet i 1958. Det var spesielt mye snø i Nord-Norge, hvor det var uvanlig mye snø både i lavlandet og i høyden. I resten av landet var det uvanlig store snømengder i høyereliggende områder, men lite i lavlandet.

Sen og langvarige snøsmelting

Kjølige netter i april og begynnelsen av mai forsinket snøsmeltingen.  I midten av mai var det fortsatt uvanlig mye snø både i nord og sør, og snøsmeltingen gikk tregt. Fra slutten av mai førte langvarig snøsmelting til 24 sammenhengende dager med jordskredfare (22. mai til 14. juni). Først i høyereliggende strøk i Sør-Norge, deretter i Nord-Norge. Snøsmeltingen førte til at det ble flom på gult nivå eller høyere, i forskjellige deler av landet i perioden 30. mai til 6. juli (38 dager). Det ble flom på oransje nivå i deler av Trøndelag og i Nord-Norge i første del av juni. I Sør-Norge var det siste halvdel av juni som hadde de største flommene.

Stor flom i Finnmark

Det ble registrert vannføring på rødt nivå i flere vassdrag i Finnmark, bl.a. ved Lombola (Stabburselva) og Skoganvarre (Lakselva) i Porsanger. Også i Leirbotnelva (nord for Alta) og ved Sagafoss, nederst i Tverrelva, nær Alta, var det vannføring på rødt nivå i perioden 7.-10. juni. Ved Skoganvarre i Lakselva var flommen den største på mer enn 100 år. Ved Polmak, nederst i Tanaelva, kulminerte flommen på oransje nivå.

Flom i høyereliggende områder i Sør-Norge

Kombinasjonen av regn, vedvarende snøsmelting, og svært høy vannmetning i bakken, førte til flom i flere elver som drenerer Langfjella. I Strynsvatn, var det vannstand på oransje nivå hele siste halvdel av juni. Med en topp på rødt nivå fra 20. til 23. juni. Vannføringen nådde også oransje nivå ved Reinsnosvatn i Opo, Hølen i Kinso og i Eidfjordvatn i Hardanger, samt i Flåmselva (Flåm bru) og i Lærdalselva (Stuvane) i Sogn. Øst for Langfjella ble det registrert vannføring på oransje nivå, både i øvre og nedre deler av Ottadalen. Vannstanden i Vågåvatn kulminerte 23. juni, tett oppunder rødt nivå. Vannføringen ved Losna i Gudbrandsdalen kulminerte 23. juni, på oransje nivå. Vannstanden i Mjøsa og Vorma kulminerte først omkring 1. juli. Flomvarselet for Mjøsa og Vorma ble nedgradert til grønt 7. juli, noe som markerte slutten på vårflommen 2020.

Gode forberedelser begrenset flomskader

Allerede i mars ble det informert om at det var stor sannsynlighet for stor vårflom. NVE publiserte totalt sju vårflomanalyser på varsom.no. Vassdragsregulanter ble oppfordret til å følge nøye med på utviklingen i magasinene, og vurdere forhåndstapping slik at magasinene kunne ha en vesentlig flomdempende effekt. Slik de normalt har på våren. NVE oppfordret også generelt både beredskapsapparatet og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om våren. Det ble stor flom flere steder, omfattende oversvømmelser, mange stengte veier, samt at flere husstander ble isolert eller evakuert bla. i Alta, Hammerfest, Porsanger og Karasjok. Tross stor flom flere steder, ble det registrert relative få store flom- og skredskader. Værforholdene, med lite regn og moderat varme, gode forberedelser og vassdragsregulering, førte til at vårflommen i 2020 ikke ble så dramatisk som den kunne ha blitt.

Flere episoder med styrtregn i løpet av sommeren

Sommeren ble preget av flere episoder med styrtregn, i perioden 17. juni – 4. september. Det var ca. 20 dager med utstedte varsel om styrtregn av Meteorologisk institutt 37 varsler på gult nivå og ett på oransje nivå (21. august). Ifølge Meteorologisk institutt ble det den 21. august registrert flere Norgesrekorder for styrtregn, blant annet 64,4 mm på 60 minutter ved Sandefjord-Gjekstad. I 2020 be det innført nye rutiner for å varsle styrtregn.

Alvorlig flom i Rana kommune i september

Restene av den tropiske stormen "Sally" traff nordlige deler av Trøndelag og Nord-Norge 21. september. I flere vassdrag i sørlige deler av Nordland ble det vannføring på oransje til rødt nivå i løpet av denne ettermiddagen. Det ble særlig stor vannføring i Ranelva. Ved målestasjonen Reinforsen i Ranelva kulminerte vannføringen på et nivå som tilsvarer 100-200 års gjentaksintervall. Flere bruer ble tatt av flommen, og flere veier ble stengt. Verst rammet ble Rana kommune, der totalt ca. 1200 beboere ble isolert. Flere skedhendelser og stengte veier ble også registrert i Troms i løpet av tirsdag 22. september, blant annet et større jordskred ved Storsteinnes i Balsfjord kommune, der 12-13 husstander ble evakuert.

Våt høst i sør- og østlige deler av Sør-Norge

Mildvær og mye regn i løpet av høsten førte til høy vannmetning i sør- og østlige deler av Sør-Norge. Det var først en kort periode med flom-, jord- og flomskredfare på gult nivå i deler av Agder, Telemark, Vestfold og Viken 4. til 6. oktober. Fra slutten av oktober til slutten av desember var det flere perioder med flom i flere vassdrag bl.a. i Akerselva i Oslo, i Haldenvassdraget og i Vansjø. Grunnet problemer med en flomluke i Sarpsfossen kraftverk, måtte Glommens og Laagens Brukseierforening holde igjen vann i Mjøsa, med tillatelse fra NVE. Mye regn førte også til flom- og jordskredfare i vestlige deler av Sør-Norge i siste halvdel av november. Fra 21. desember til nyttår var det en ny periode med flom på Sør-Østlandet. Det var blant annet vannføring på oransje nivå i Akerselva i Oslo, i Haldenvassdraget og i Vansjø i Mossevassdraget. De store nedbørmengdene i romjula førte også til jordskredfare i deler av Østlandet 27.-28. desember.

Flere dramatiske kvikkleireskred i 2020

13. mai gikk det et stort kvikkleireskred ved Drevja i Vefsn på Helgeland. Et hus ble tatt, og flere husstander ble evakuert. Onsdag 3. juni gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Åtte bygninger ble tatt, men ingen liv gikk tapt. Torsdag 30. desember gikk et stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum  kommune. Målt i antall berørte husstander og antall evakuerte er dette det største kvikkleireskredet i senere tid i Norge. Skredet fikk dramatiske konsekvenser. 31 boenheter ble tatt av skredet, 10 omkom og over 1000 mennesker ble evakuert. NB! Kvikkleireskred omfattes ikke av jordskredvarslingen.

Oppsummering av flom- og jordskredfare-hendelser i 2020:

 • 05.01: Periode med flom-, jord-, sørpe-, og flomskredfare i Nordland og deler av Trøndelag (gult)
 • 08.01: Jord-, sørpe-, og flomskredfare, gult nivå, for Vestlandet og deler av Innlandet (gult)
 • 20.01: Flom-, jord-, sørpe-, og flomskredfare, gult nivå, for deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland (gult)
 • 06.02: Flom-, jord-, sørpe-, og flomskredfare, gult nivå, for deler av Møre og Romsdal og sørlige deler Trøndelag (gult)
 • 17.02: Flom-, jord-, sørpe-, og flomskredfare, gult nivå, for deler av Vestlandet, Rogaland og Agder (gult)
 • 22.02: Jord-, sørpe-, og flomskredfare, gult nivå, for deler av Vestland og Agder (gult)
 • 18.04: Flomfare for Junkerdalselva og Saltdalselva som følgje et snøskred som demmer Junkerdalselva (gult)
 • mai 2020: Kvikkleireskred i Drevja i Vefsn
 • Fra 22.05 til 14.06 Jord-, sørpe-, og flomskredfare for høyereliggende område i Sør-Norge, deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark (gult)
 • Fra 30.05 til 06.07 Flomfare for deler av Sør- og Nord-Norge (gult, oransje, og rødt)
 • 06 Kvikkleireskred ved Kråkenes i Alta kommune
 • Fra 17.06 til 04.09 Perioder med fare for styrtregn (gult og 1 dag oransje)
 • 23.09 Flom-, jord- og flomskredfare i deler av Nord-Norge (gult og oransje)
 • 06.10 Flom-, jord- og flomskredfare for deler av Sør- og Østlandet (gult)
 • 10-10.11 Flom i Akerselva i Oslo, i Haldenvassdraget og i Mjøsa og Øyeren (gult og oransje)
 • 25.11 Flom-, Jord- og flomskredfare for vestlige deler av Sør-Norge (gult)
 • 12 til jan 2021 Flom i Akerselva i Oslo, i Haldenvassdraget, i Vansjø og deler av Sør-Østlandet (gult og oransje)
 • 28.12 Jord- og flomskredfare for deler av Østlandet (gult)
 • 12 Kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune

Iesjohka Karasjok i Finnmark 09. juni 2020. Foto: Turid Haugen NVE, Varsom Regobs

Flomstein ved Målselv bru 06. juni 2020. Foto: Salop Varsom Regobs

 Lenglingen i Lierne, Trøndelag 08. juni 2020. Foto bli@nve.no, Varsom Regobs

 

Kvikkleireskred ved Kråkenes i Alta 03. juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE

Gjerdrum Kvikkleireskred 30.12.2020. Foto: NVE

Gjerdrum Kvikkleireskred 30.12.2020. Foto: NVE