Regn, flom og skredfare i deler av Sør-Norge søndag 9. februar

Publisert:

En ny runde med mildvær og mye regn fører til fare for flom, jord,-sørpe-, snø-, og flomskred i deler av Sør Norge i løpet av helgen. Her finner du en oversikt over varslene, og enkle råd om hva du kan gjøre ved flom- og skredfare.

Flomskred på Bøfjordvegen i Surnadal 06.02.2020. Foto: Tidens Krav/Tor Helge Solli, Varsom Regobs

 

Meteorologisk institutt (MET) varsler om mye nedbør i deler av Sør-Norge: Det ventes lokalt 60-80 mm/12t i Rogaland og Sunnhordaland, og opp mot 100 mm i døgnet, samt 50-70 mm/12t i Agder fra natt til søndag.  Det ventes betydelig temperaturøkning, noe som betyr at mye av nedbøren vil komme som regn under 1000-1200 m. o.h. Det ventes i tillegg lokalt mye vind som vil forsterke snøsmeltingen. Grunnvannsstanden og vannmetningen i bakken er allerede høy mange steder.

NVE har som følge av denne situasjonen følgende varsler på gult nivå for søndag: flom for Sør-Vestlandet og deler av Agder og fare for jord-, sørpe- og flomskred for Sør-Norge sør for Stad og sør for Mjøsa. MET har også utstedt for søndag til tirsdag varsel på oransje og gult nivå for sjøvannstand langs kysten av Norge.

Se snøskredvarsler her. Se andre naturfarevarsler fra NVE og MET for søndag og mandag.

Snøskredvarslingen i NVE melder om økende snøskredfare i fjellet som følge av været søndag. I noen regioner kan det, spesielt i sørvest, forventes store naturlige utsløste snøskred. Følg med på oppdatert snøskredvarsel på varsom.no lørdag 8. februar kl 16.00. Se også https://www.facebook.com/pg/Snoskredvarsling/posts/?ref=page_internal

 • Vi anbefaler å sørge for å holde vannveier åpne, og fraråder folk å oppholde seg nær bekker med stor vannføring, sier Aldo Dyrvik, vakthavende jordskredvakt i NVE. Mye regn, kombinert med stor snøsmelting, øker faren for jord-, sørpe- og flomskred. Sørpe- og flomskred har lang rekkevidde. De kan løses ut høyt i terrenget og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, tilføyer Dyrvik.
 • I Sør-Vestlandet og deler av Agder vil kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting gi raskt økende vannføring i små og mellomstore store elver. Det fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, sier Inger-Karin Engen, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler å holde avløpsveier åpne for at vannet skal renne unna, samt sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt, tilføyer Engen.
 • Vi oppfordrer alle som går på ski eller kjører snøskuter om å unngå skredterreng til situasjonen roer seg, sier Marit Svarstad Andresen, snøskredvarsler i NVE.

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser. Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.novarsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for jord- og flomskred:

 • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
 • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
 • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Spesielt for flom:

 • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
 • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
 • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.