Varsel om flom- og jordskredfare i deler av Sør-Vestlandet, og jordskredfare i deler av Viken øst for Oslofjorden denne helgen 15.-16.02

Publisert:

En ny runde med mildvær, snøsmelting og store nedbørmengder, fører til fare for flom og jordskredfare i deler av Vestland fylke, Rogaland og i Agder. I deler av Viken øst for Oslofjorden er det kombinasjonen regn og svært høy vannmetning i bakken som fører til fare for jordskred.

 

Flom i Topdalselva i Agder, 01.10.2017. Foto: NVE

Oppdatert 15.02 kl. 16 

Meteorologisk institutt (MET) varsler om mye nedbør fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag for Vest-Agder og Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. Ifølge MET ventes det rundt 60-80 mm på 12 timer. Temperaturen vil øke i løpet av helgen, noe som betyr at mye av nedbøren vil komme som regn under 800-1000 m. o.h. Det ventes mye vind, noe som vil forsterke snøsmeltingen. Det er allerede høy vannføring i flere små og mellomstore vassdrag i Rogaland og Agder, som følge av episoden med flom forrige søndag. NVE har derfor utstedt et flomvarsel på gult nivå for deler av Vestland fylke, Rogaland og Agder for lørdag kveld og søndag. Det er også utstedt et varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for Vestland fylke og nord deler av Rogaland.

På deler av Østlandet er grunnvannstanden og vannmetning i bakken stedvis allerede svært høy. Dette skyldes vedvarende mildvær og flere tidligere episoder med regn og snøsmelting. Det ventes igjen mye regn fra lørdag kveld til søndag ettermiddag, rundt 20-60 mm/24t. NVE har som følge av denne situasjonen utstedt et jordskredvarsel på gult nivå for deler av Viken, øst for Oslofjorden. Lørdag har MET utstedt et gult varsel om mye regn for Østfold. Ifølge MET er det i sørlige deler av Østfold potensial for mye nedbør estimert til 30-50 mm i løpet av 12 timer eller 40-60 mm i løpet av 24 timer. Den mest intense perioden ventes fra lørdag kveld til søndag morgen


• På Sør-Vestlandet vil kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting gi raskt økende vannføring i små og mellomstore elver. Det er fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, sier Stein Beldring, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler å holde avløpsveier åpne for at vannet skal kunne renne unna, samt sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt, tilføyer Beldring.

• Jorda er allerede vannmettet i store deler av Østlandet, og særlig i deler av Viken øst for Oslofjorden. Kombinasjonen, høy vannmetning i bakken og høy grunnvannstand i tillegg til regn kan føre til små utglidninger og jordskred, sier Graziella Devoli, vakthavende jordskredvakt i NVE. Faren for jordskred øker lørdag kveld, og ventes å minke søndag kveld, tilføyer Devoli.

 

 

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser. Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.novarsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.