Uvanlig våt høst på Østlandet

Publisert:

Mye nedbør denne høsten har ført til flom i flere vassdrag på Østlandet. I tillegg har et problem med en luke ved Sarpsfossen dam ført til uvanlig høy vannstand i Mjøsa og Øyeren.

Vannobservasjoner ved Glommavassdraget/Løten, 2. november 2020. Foto: Tommy@NVE/Regobs

Mjøsa og Øyeren

På grunn av problemer med en flomluke i Sarpsfossen kraftverk, holder Glommens og Lågens brukseierforening (GLB) igjen vann i Øyeren og Mjøsa, med tillatelse fra NVE. Arbeidet med å reparere denne luken krever relativt lav vannstand ved Sarpsfossen. Det er derfor behov for å redusere vannføringen ut av Øyeren ved Solbergfoss. 

 

Stor vannføring og høy vannstand

7. oktober gav NVE GLB tillatelse til å holde igjen vann i Øyeren, til vannstanden var 101,6 moh (i høydesystemet NN54). På høsten er dette en vannstand som i gjennomsnitt skjer hvert 5.–10. år.

I oktober kom det mye nedbør på Østlandet, med opptil dobbelt så mye som normalt for måneden. Dette har ført til stor vannføring både i Glomma og i mindre elver som renner til Mjøsa og Øyeren, og påfølgende høy vannstand i begge sjøene.

For å legge til rette for at problemet med luken i Sarpsfossen kan bli løst har NVE derfor, etter søknad fra GLB, flere ganger gitt tillatelse til at vannstanden kunne øke både i Mjøsa og i Øyeren.

 

Status 4. november

I dag innvilget NVE søknad om fortsatt redusert tappingen ut av både Mjøsa og Øyeren, slik at vannstanden kan nå hhv. 123,84 m, og 102,45 m (i høydesystemet NN54). En slik vannstand skjer i gjennomsnitt cirka hvert femte år, over en lang periode, men vanligvis på våren. På høsten er en så høy vannstand svært sjelden.

4. nov. kl 13.00 er vannstanden i Mjøsa 123,65 m og 102,39 m i Øyeren, noe som tilsvarer gult varslingsnivå. Det har vært gult varslingsnivå for både Mjøsa og Øyeren siden 29. oktober.

Vannstandsmålinger og mer detaljer om Mjøsa og Øyeren

Informasjon om flom i regulerte vassdrag: Glommavassdraget

 

Haldenvassdraget

Den uvanlig nedbørsrike oktober måneden har også ført til svært stor vannføring og høy vannstand i magasinene i Haldenvassdraget. Den forrige store flommen i vassdraget var høsten 2000.

Vannstanden ved Lierfossen (målestasjon 1.200 Lierelv) og Lundsfoss (kraftstasjon), som begge ligger relativt langt nord i vassdraget, har allerede passert størrelsen på flommen i 2000. Det ble varslet gult varslingsnivå for Haldenvassdraget 27. oktober. Varslet ble oppgradert til oransje nivå 2. november.

3. november fikk NVE søknad fra Haldenvassdragets brukseierforening om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet i vassdraget. De søkte om tillatelse til å kunne holde tilbake vann i alle magasinene, slik det også ble gjort under flommen i vassdraget i 2000. Dette for å redusere faren for kritiske situasjoner i vassdraget. Søknaden ble innvilget 4.november.  

Informasjon om Haldenvassdraget

 

Mossevassdraget/Vansjø

Den nedbørsrike høsten så langt har også ført til høy vannstand i Vansjø i Mossevassdraget. Vansjø reagerer svært tregt på endring i nedbør, og nådde flomtoppen først i dag, onsdag 4. november, selv om det ikke har regnet siden mandag morgen, 2. november. Vannstanden kulminerte på 25,94. Det ble varslet flom på gult nivå for Vansjø tirsdag 3.november. Det tappes for fullt gjennom både flomluke og kraftverk i Mossevassdraget.

Informasjon om vannstander i Mossevassdraget

 

Tiltak og råd ved flom:

  • Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
  • Rundballer og andre gjenstander bør flyttes bort fra områder som kan oversvømmes.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
  • Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare mot huset ditt.
  • Kommunen, fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak.
  • NVEs regionkontor kan bistå de beredskapsansvarlige lokalt og regionalt med faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner.

 

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)