Flom og jordskredfare i deler av Trøndelag og Nordland - Oppdatert status

Publisert:

Status fredag kl. 14:15. Det har kommet mye regn de siste dagene over store deler av Nordland og Trøndelag. Det er fremdeles flomvannføring i flere vassdrag og det har vært noen skredhendelser. Flommen er nå på retur og vannføringen er synkende i de fleste vassdrag.

Fv 17 ved Skogmo i Overhalla i Trøndelag 03. januar 2019. Foto: Gunnard, Regobs - Statens vegvesen

 

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, Fredag 03. januar. 2020 kl. 14:15 

I store deler av Nordland og nord i Trøndelag har det vært mye regn og snøsmelting de siste dagene. Det er bl.a. observert 70-100 mm regn de siste 24 timer flere steder i Nordland. Dette har ført til jordskredfare, isgang og flomvannføring i flere vassdrag. Det har vært flere stengte veier pga. oversvømmelse bla. Fv 810 ved Alteren, fv 12 ved Mo i Rana, E6 Ved Starum (brekkelva), fv 17 på Vassbotna og Skogmo, fv 7040 ved Vibstad og Oppdal i Overhalla.  Fv 7052 er også steng ved Øyesvoll i Overhalla hvor en del av veien er borte  pga. en utglidning. På fv 763 i Steinkjer har erosjon langs en stikkrenne ført til utvasking av veier. Det har gått også flere steinsprang. Nordlandsbanen er også stengt mellom Dunderland og Mosjøen pga. flommen. Ifølge VG er rundt 100 personer isolerte i kommune Overhalla og Høylandet etter at elven Namsen gikk over sine bredder og stengte all veiforbindelser.

Den meste dramatiske episoden skjedde da Beiarelva i Beiarn kommune i Nordland gikk over sine bredder pga. isgang. 400 innbyggere mistet veiforbindelsen og flere måtte evakueres.  Vannføringen i elva har nå avtatt og vannstanden er normalisert. Det er fortsatt flom og jordskredfare i deler av Nordland og Trøndelag. Se oppdaterte varsel for fredag og lørdag. 

  • Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting har ført til flomvannføring i flere vassdrag, sier Thomas Væringstad, vakthavende flomvakt i NVE. Vannføringen i flere vassdragene har nådd oransje nivå, men har nå kulminert og er synkende. Vannstanden i enkelte innsjøer vil synke langsomt og fortsatt være høyere enn normalt lørdag. Vi anbefaler å sørge for å holde vannveier åpne og fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, tilføyer Thomas Væringstad.  
  • Pga. avtagende nedbørsmengder og mindre snøsmelting er jordskredfaren nå minkende, sier Mads-Peter Dahl, vakthavende jordskredvakt i NVE. Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidninger langs elver i flomområdene, tilføyer Mads-Peter Dahl

Nedbørfronten har passert og det ventes nå en roligere periode med mindre regn og lavere temperatur.

Les om tiltak og råd ved flom og jordskredfare på https://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/fare-for-flom-og-jordskred-01-03-januar-i-deler-av-troms-nordland-trondelag-og-vestlandet-hva-kan-du-gjore/