Fare for flom og jordskred 01.-03. januar i deler av Troms, Nordland, Trøndelag og Vestlandet - Hva kan du gjøre?

Publisert:

NVE har utstedt varsel om fare for flom, jordskred for deler av Troms, Nordland, Trøndelag og Vestlandet. Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. Du finner her enkle råd om hva du kan gjøre for å forberede deg på flom og jordskred.

Flom i Nidelva, Nedre Leirfoss, den 21.09.2019. Foto: Gudrun Dreiås Majala, NVE.

 

Oppdatert kl. 12:15 Torsdag 02.01.2019

Det ventes mye nedbør fra tirsdag kveld til fredag morgen, lokalt opptil 150-200 mm nedbør på en 48 til 60 timers periode og ca. 100 mm på 48 timer over større områder. Nedbøren ventes som regn under 600-1000 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. NVE har utstedt varsel både om flom- og jordskredfare for deler av Nordland og Trøndelag.

Meteorologisk institutt har også utstedt et varsel om svært mye regn på oransje nivå for Helgeland og Saltfjellet samt for Namdalen

Torsdag ble jordskredvarselet for deler av Trøndelag og Nordland utvidet med flere kommuner Nordland og Troms. Det er også utstedt et nytt jordskredvarsel for torsdag for deler av Vestlandet.

Se oppdatert naturfarevarsel for torsdag og fredag.

 

Tiltak og råd:

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.