Flere flom- og jordskredhendelser i deler av Vestlandet og Trøndelag 20.-21. januar 2020

Publisert:

Mye regn, kombinert med stor snøsmelting, førte til flom, jord- og flomskred over store deler av Vestlandet og Trøndelag. Her følger en oppsummering av registrerte hendelser.

Jordskred ved Barstad i Namsos 20. januar 2020. Foto: Namsos kommune, Varsom Regobs

 

Både MET og NVE hadde ute farevarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarte i slutten av forrige uke om at et nytt lavtrykk med mye regn og mild luft ville føre til fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland.  Ifølge Meteorologisk institutt (MET) var det ventet mest nedbør på Helgeland (oransje farevarsel om svært mye regn) og i Salten (gult farevarsel for mye regn), men ifølge observasjoner var det områder litt lenger sør som i Trøndelag og Nord-Vestlandet som fikk mest nedbør. Dette førte til flere flom- og jordskredhendelser i disse områdene.

 

Rask og kortvarig flom

Vannføringen i enkelte små og mellomstore vassdrag i Trøndelag og nordlige deler av Møre og Romsdal økte veldig raskt mandag kveld grunnet mye regn og snøsmelting. Natt til tirsdag ble det registrert flomvannføring på gult nivå på åtte av NVEs målestasjoner. Gult nivå tilsvarer vannføring med gjentaksintervall på 2 til 5 år. I Gråelva ved Børstad i Trøndelag, Tverrelva ved Kringsvatnet og i Grytåa ved Hjelmåa i Møre og Romsdal kulminerte vannføringen på lavt oransje nivå (med gjentaksintervall på mellom 5 og 50 år).

Oversvømmelser førte til at flere veier ble stengt, blant annet fv. 6926 og fv. 7040 i Namsos, fv. 720 i Verran og fv. 6994 i Steinkjer. Fylkesveien 65 i Rindal ble stengt grunnet oversvømmelser som følge av at et jordskred hadde demmet opp en bekk. I Rindal truet også vannmasser med å oversvømme en barnehage. I Tresfjord i Vestnes, Møre og Romsdal, måtte brannvesenet rykke ut da Kråkelva fant seg nye veger og truet noen hus.

 

Jordskred førte til stengte veier og enkelte beboere ble isolert

Det er registrert et tyvetalls jord- og flomskredhendelser, hovedsakelig i Trøndelag (12), Møre og Romsdal (8) og Sogn og Fjordane (4).

  • I Nord-Trøndelag tok et lite jordskred en kommunal vannledning i Barstad i Namsos, og førte til at flere mistet vannforsyning. Mandag kveld ble det meldt et lite jordskred ved et ridesenter i Bekkedal, Namsos. Det ble også registrert en utglidning på fv 7128 i Nærøy.
  • I Sør- Trøndelag førte jordskredhendelser til at flere veier ble stengt eller delvis sperret, slik som fv. 720 ved Verrabotn, Fv. 65 ved Rindal, fv. 6174 ved Grytbakkseter i Meldal, Fv. 6640 og E39 i Orkdal, fv. 709 i Skaun (steinskred), fv. 709 Børsa-Eggkleiva og Fv. 700 i Rennebu. Det gikk også et også et lite flomskred ved Thamshavnbanen, og en bekk gravde ut fv. 769 sør for Verrabotn. 
  • I Møre og Romsdal ble også flere veier stengt eller delvis sperret grunnet jord- og flomskred. Dette gjaldt fv. 5981 stengt i Vestnes, fv. 64 ved Vikåa i Rauma, fv. 5794 i Osdalen i Volda, og fv. 6012 ved Eresfjord i Nesset. Beboerne på Drøppingstranda i Sunndal ble isolert natt til tirsdag etter at et 10-15 meter bredt jordskred sperret en kommunal vei. I Surnadal ble en annen kommunal vei stengt ved Grøtbakkholet da en bekk gravde seg igjennom veien. I Årsetdalen på Vartdalen ble det mandag kveld meldt om mye buldring fra en fjellside der det gikk et stort jordskred i 2013, men det ble ikke påvist noe skred.
  • I Sogn og Fjordane ble det registrert en utglidning på fv. 5730 ved Austredalen i Gloppen, et lite jordskred på E39 ved Svidalsneset i Jølster, et lite flomskred fv. 5744 ved Navelsaker i Eid, og et jordskred over en privat anleggsvei i Leikanger.
  • I Nordland ble det meldt om et mulig jordskred i Vefsn i Helgelendingen ved fylkesvei 78. 

 

Har du informasjon og bilder om andre utglidninger, flom- eller jordskred knyttet til værsituasjonen den 20.-21. januar 2020 så setter vi stor pris på at disse registreres via Regobs eller den nye Varsom Regobs app. Registrerte hendelser bidrar til å forbedre våre farevarsel.

Hjelp oss å få god oversikt over hendelser. Det gjør varslingstjenesten vår bedre.

- Du kan registrere hendelser og sende oss bilder av flom og skred med Regobs eller den nye Varsom Regobs app

- Eller du kan sende oss bilder med e-post til: jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no

Flomvannføring i en elv i Rauma 21. januar 2020. Foto: Urpu@Romsdal, Varsom Regobs
Jordskred på fv. 5794 i Osdalen i Volda 21. januar 2020. Foto: Statens vegvesen, Varsom Regobs
Utglidning på fv. 63 i Norddal i Møre og Romsdal 21. januar 2020. Foto: statens vegvesen, Varsom Regobs
Jordskred i Leikanger over en privat anleggsvei 21. januar 2020. Foto: Jan Helge statens vegvesen, Varsom Regobs