Fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland 20. januar

Publisert:

Et nytt lavtrykk med mye regn og mild luft fører igjen til fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Her finner du en oversikt over varslene, og enkle råd om hva du kan gjøre ved flom- og jordskredfare.

Lite flomskred i Vik i Sogn 30.12.2019. Foto: Jan Helge Staten Vegvesen, Varsom Regobs

 

Januar har til nå vært preget av mildvær og stadig nye lavtrykk med mye regn langs vestkysten av Norge. Meteorologisk institutt (MET) har nå ute et oransje farevarsel for svært mye regn på Helgeland gjeldene for mandag 20. januar. Nedbørmengdene vil lokalt komme opp mot 60-70 mm på 12 timer på 6 timer. MET har også utstedt et gult varsel for mye regn for resten av Nordland hvor det ventes 35-50 mm på 12 timer og 30-40 mm på 6 timer.

Det blir også mildt og mye regn i Trøndelag og deler av Vestlandet. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 m.oh i Sør-Norge, noe lavere i Nordland 600-800 m.oh., men opp til 1000 m.oh. i en kort periode. Snøgrense vil gradvis synke igjen mandag kveld og utover natt til tirsdag.

Mildvær og mye vind vil føre til stor snøsmelting mandag. NVE har derfor for mandag til tirsdag morgen utstedt et gult varsel om jordskredfare (jord-, sørpe- og flomskred) for Vestlandet, Trøndelag og deler av Nordland. NVE har i tillegg sendt ut et gult varsel om flomfare for deler av Nordland og nord i Trøndelag. Se her oppdatert naturfarevarsel fra NVE og MET for mandag og tirsdag. Uværet gir også stor snøskredfare i flere regioner på Vestlandet og i Nordland.

  • Vi anbefaler å sørge for å holde vannveier åpne, og fraråder folk å oppholde seg nær bekker med stor vannføring, sier Heidi A. Grønsten vakthavende jordskredvakt i NVE. Mye regn, kombinert med stor snøsmelting mandag, øker faren for jord-, sørpe- og flomskred. Sørpe- og flomskred har lang rekkevidde. De kan løses ut høyt i terrenget og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, tilføyer Heidi A. Grønsten.
  • I deler av Nordland og Trøndelag er det fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, sier Bjørn Sønju-Moltzau, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler å holde avløpsveier åpne for at vannet skal renne unna, samt sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt, tilføyer Bjørn Sønju-Moltzau.

 

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser. Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.