Trygg avstand til skredterreng

Du vet hva et løsneområde er, du vet hvor utløpssonen ligger, og nå skal du lære hvordan du kan beregne trygg avstand til dette.

Illustrasjon av skredterreng. Løsneområdet i rødt, utløpssone i gul og trygg avstand i grønt. Illustrasjon: NVE

Det ble på 80-tallet utført masse forskning i Nord-Amerika og i Norge, blant annet av NGI, på utløpssoner for snøskred. Det man fant var at utløpssonen til et snøskred aldri når en vinkel mindre enn omtrent 20 grader fra toppen løsneområdet.

Om du bruker en helningsmåler og måler fra et  potensielt løsneområde, vil alt terreng som ligger utenfor en 20-graders vinkel være trygg avstand fra skredterreng.

Ikke stol på øynene dine.

Bruk en helningsmåler, og vær presis i bruken av denne. 5 grader kan utgjøre forskjellen på utløpssone og trygg sone, og vi vil alle være i trygg sone, ikke sant?

Se på kart

I Varsom Regobs app kan du skru på kart som viser bratthet, samt utløpsomåder under bratt terreng. Dette kan være et hjelpemiddel for å vurdere om et skred kan nå deg.

Terreng slakere enn 20 grader fra løsneområdet er trygt. Illustrasjon: NVE
Vanskelig å finne en trygg sone her. Illustrasjon: NVE

Forskning og erfaring viser at et snøskred sjeldent har en utløpssone som ligger utenfor 20-graders vinkelen fra toppen av løsneområdet.

Du kan derfor bruke en helningsmåler til å beregne hvor stor avstand du må holde til skredterrenget for å være trygg.