Terrengfeller

Terrengfeller er terrengformasjoner som både kan øke konsekvens av, og sannsynlighet for å bli tatt av snøskred.

Den enkleste måten å unngå konsekvensene av terrengfeller på, er å unngå skredterreng. Intet skredterreng er lik ingen terrengfeller.

Ok, vi vet at du ikke kommer til å unngå alt av skredterreng i fremtiden, men dess større grunn  til å lære seg hva terrengfeller er, ikke sant?

Mange som omkommer i skredulykker, dør som følge av mekaniske skader på kroppen. Det betyr at kreftene i snøskredet slår deg i hjel, eller knuser deg mot steiner og trær, snarere enn av du kveles under snøen.

Det er derfor ikke godt nok å bare vurdere sannsynligheten for å utløse et skred. Du må holde et øye med terrenget under deg også, og unngå terrengfellene som kan høyne konsekvensene av å bli tatt av et snøskred.

Spør deg selv: hva er konsekvensen av å bli ført av gårde av snømassene der du befinner deg?

Om du ikke klarer å unngå skredterreng helt og holdent, så hold deg i det minste langt unna potensielle terrengfeller.

Selv små skred kan være fatale for deg om de fører deg inn i en terrengfelle!

Vanlige terrengfeller er:

  • Elvedalbunn og kløfter
  • Snøskavler
  • Stup
  • Steiner
  • Trær og skog
Trær i utløpssonen av dette flakskredet er en terrengfelle. Foto: Jostein Aasen

Her en en håndfull bilder av ulike terrengfeller som skal hjelpe deg å kjenne igjen disse senere.

Kløft eller bekkedal/dalbunn (du blir lett begravet av større mengder snø)

Bekkedaler og søkk vil samle mye skredmasser. Hvis du beveger deg i slike formasjoner er det større sjangs for å bli begravd av skred enn når du går oppe på rygger. Du vil også bli begravd under mye snø. Dess dypere begravd du er dess mindre er muligheten til å overleve. Foto Patrik Jonsson
Når du ferdes i bunnen av bekkedaler er du ofte tett på, og like under bratt skredterreng. All snøen fra et skred vil samles i bunnen av søkket. Selv små skred kan få store konsekvenser. Foto: Jostein Aasen / NVE

Stup og skavl (du kan bli ført med og falle utfor)

Skavl og stup er terrengfeller. Foto: Birgit Rustad

Les mer om skavlbrudd og skavlterreng

Steiner og klipper som stikker frem fra snøen

Stein og klipper er terrengfeller: Foto: Ragnar Ekker

Trær i skredbanen (du kan bli slått mot trærne) er terrengfeller.

Trær og skog er terrengfeller. Foto: Håvard Nesbø
Juv og trange renner er terrengfeller. Med få trygge soner er du veldig eksponert dersom et skred løsner i et juv. Foto: Ragnar Ekker

Brå overgang fra bratt til mindre bratt (snømassene vil stoppe opp og du kan bli begravet i store mengder snø)

Brå overgang fra bratt til mindre bratt terreng er en terrengfelle. Foto: Birgit Rustad