Hopp til hovedinnhold

Våt snø (flakskred)

Skredproblemet skyldes regn og/eller varme og/eller sol, og at smeltevann hoper seg opp et sted i snødekket.

Våte flakskred er veldig tunge, som oftest løsner de av seg selv (naturlig). 

Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Vær bevisst når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet.

Gjenkjenning

 • Lett å identifisere, snøoverflaten blir våt.
 • Faretegn:
  • Våt og myk snøoverflate.
  • Ferske skred.

Karakteristikk

 • Dette skredproblemet oppstår fordi snødekket svekkes på grunn av tilstedeværelsen av flytende vann i snødekket.
 • Skredene kan variere i størrelse fra middels store til ekstremt store. Ved høyt vanninnhold kan de nå langt.
 • Forutsetter et tydelig lagdelt snødekke.
 • Ved første gangs oppbløting av et tørt lagdelt snødekke er sannsynligheten for våte flakskred større enn hvis snødekket har vært vått tidligere.
 • Det kan være vanskelig å forutsi når skredene løsner. Det tar tid før vannet trenger ned i snødekket og svekker det nok til at skredene løsner.
 • Løsner som oftest av seg selv (naturlig utløst).

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse, særlig ved regn og temperaturstigning.
 • Når solinnstråling og varme finværsdager er hovedårsaken til smelting vil sør- og vestvendte fjellsider være mest utsatt.
 • Dersom årsaken til problemet er regn, vil alle himmelretninger være utsatt.

Utløsningsmekanisme

 • Oppvarming av snødekket fører til smelting av bindinger og svekking av snødekket.
 • Ved regn får vi i tillegg pålagring på kritiske lag i tillegg til svekking.
 • Årsaker kan være regn, solinnstråling, temperaturstigning eller manglende nattefrost.
 • Plassering av svakt lag i snødekket
 • Skred løsner ved svake lag eller ved lag som fører til opphoping av vann.

Mulige svake lag

 • Opphopning av vann i / over lag i snødekket.
 • Nedsnødd / nedføyket overflaterim
 • Nedsnødd / nedføyket kantkornet snø
 • Kantkornet snø over skarelag
 • Kantkornet snø under skarelag
 • Kantkornet snø ved bakken

Varighet

 • Timer eller dager, avhengig av temperatur og stråling.
 • Stabiliteten i snødekket kan noen ganger avta raskt.
 • Første gangs oppbløting av snødekket eller av svake lag i snødekket er spesielt kritisk.
 • Når sol og varme dager er årsaken, vil sjansen for skred øke utover dagen.
 • Dersom årsaken er regn, vil faren øke med en gang regnet starter.
 • Det kan være vanskelig å forutsi når våte flakskred går.