Hopp til hovedinnhold

Fokksnø (flakskred)

Skredproblemet skyldes snø som vinden har lagt fra seg i leområder. 

Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg.

Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Gjenkjenning

 • Dersom fokksnøflakene ikke er dekket av nysnø, kan de gjenkjennes i god sikt av personer som har god snøkjennskap.
 • Kan ofte gjenkjennes på snøoverflatens egenskaper og endringer i snøoverflatenes hardhet. Er snøen bunden og ser hvit ut (ikke blank som i skare) så har den dannet flak.
 • Faretegn:
  • vindtegn i snøoverflaten
  • snøoverflaten binder seg og danner myke eller harde flak
  • skytende sprekker
  • drønnelyder (sjelden)
  • ferske skred

Karakteristikk

 • Dette skredproblemet oppstår når vinden flytter snø, enten under et snøfall eller snø som ligger på bakken fra før.
 • Skred pga fokksnø varierer i størrelse og hardhet avhengig av vindstyrke og tilgjengelig løs snø.
 • Vinden bryter ned snøpartiklene mekanisk og legger dem fra seg i leområder. Jo sterkere vind, desto mer blir snøkrystallene nedbrutt.

Utbredelse og type terreng

 • Områder som er skjermet for vind er mest utsatt (leområder). Begrenser seg ofte til leområder skapt av terrenget, for eksempel bak rygger, i renner og søkk.
 • Skred løsner i bratte le-sider og fordypninger som har blitt fylt med vindtransportert snø (typisk brattere enn 35 grader).
 • Utbredelsen kan variere mye avhengig av vindstyrke og hvor mye snø som er tilgjengelig for transport.

Utløsningsmekanisme

 • Den vindtransporterte snøen danner harde eller myke flak i leområder.
 • Pålagring fører til brudd i det svakeste laget

Plassering av svakt lag i snødekket

Som oftest går skredene i sjiktoverganger innad i fokksnøen pga variasjoner i vindhastighet/vindretning, eller i overgangen mot gammel snø. Dersom det svakeste laget antas å ligge i det gamle snødekket velges ofte et annet skredproblem, for eksempel Vedvarende svakt lag.

 1. Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
 2. Nedføyket svakt lag med nysnø

Varighet

 • Fokksnøproblemet kan oppstå svært hurtig
 • Varer typisk mens vinden pågår og opp til noen dager etter, avhengig av blant annet temperaturen, fuktighet og snødekkets egenskaper.