Hopp til hovedinnhold

Glideskred

Skredproblemet skyldes at hele snøpakken glir langs bakken, ofte på bratte sva eller gressbakke. 

Glideskred er veldig uforutsigbare, det er nærmest umulig å forutsi når de løsner. 

Gjenkjenning

 • Lett å identifisere.
 • Faretegn:
  • Glidesprekker.
  • Ferske skred.

Karakteristikk

 • Løsner helt nede ved bakken.
 • Snøen siger gradvis på glatt underlag, for eksempel glatte sva eller gressbakke
 • Tydelige sigesprekker kommer som regel til syne før skredet løsner.
 • Snødekket er vått ved bakken men kan oppstå både i tørt og vått snødekke.
 • Sjansen for glideskred er større i milde og nedbørsrike vintre der det ikke var tele i bakken før snøen kom.

Utbredelse og type terreng

 • Lokalisert til områder hvor snødekket hviler på glatte sva eller bratte gressbakker.
 • Alle himmelretninger.
 • Varierende bratthet.

Utløsningsmekanisme

 • Snødekket siger og glir på underlaget fordi tyngdekraften trekker i det.
 • Løsner når friksjonen mot underlaget som holder snødekket igjen blir mindre enn tyngdekraften
 • Plassering av svakt lag i snødekket
 • Glideskred løsner i overgangen mellom bakken og overliggende snødekke.

Varighet

 • Fra dager til måneder, noen ganger hele vinteren.
 • Skred kan løsne når som helst på dagen.
 • På våren går det flest skred siste del av dagen.
  Det er svært vanskelig å forutsi når glideskred løsner. Det avhenger både av hvor mye vann som blir tilført ved bakken, hvor tung den overliggende snøen er og styrken i snødekket.