Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Nysnø (løssnøskred)

Skredproblemet skyldes nysnø og finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdes i terrenget. Men skred kan også løsne av seg selv ved intens nedbør. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Gjenkjenning

 • Forholdsvis enkelt å gjenkjenne i terrenget, ligger som oftest nesten overalt hvor det er bratt nok og det ligger nysnø.
 • Faretegn:
  • nysnø som ligger også på bratte klipper
  • ferske løssnøskred

Karakteristikk

 • Forårsakes av ferskt snøfall
 • Løsner i ubunden løssnø
 • Starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover. Har dråpeform.
 • Er som regel små eller middels store, men kan øke betydelig i masse i store bratte heng.
 • Kan løse ut større flakskred dersom det er svake lag dypere ned i snødekket.

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse, i alle himmelretninger.
 • Løsner som oftest i svært bratt (mer enn 35 grader) eller ekstremt bratt terreng (brattere enn 40 grader).

Utløsningsmekanisme

 • Tap av kohesjon/binding mellom snøpartiklene innad i nysnøen

Varighet

 • Typisk mens snøfallet pågår og opp til noen få dager etter.
 • Stabiliserer seg hurtig etter snøvær, hastigheten er avhengig av temperatur og stråling.