Hopp til hovedinnhold

Nysnø (flakskred)

Skredproblemet skyldes nysnø og finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng, og særlig i leområder.

Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Gjenkjenning

 • Nysnø er enkelt å gjenkjenne i terrenget og ligger som oftest nesten overalt.
 • Faretegn:
  • Nysnøen binder seg og danner myke flak.
  • Oppsprekking av snøen.
  • Ferske skred.

Karakteristikk

 • Skyldes ferskt snøfall.
 • Som oftest kommer nysnøen i kombinasjon med vind, og leområder vil i slike tilfeller være mest utsatt.
 • Nysnøflak er oftest myke flak som er lette å løse ut og lette å undervurdere med tanke på hvor store de kan bli.
 • Varierer i størrelse fra middels store til ekstremt store.
 • Kritisk nysnømengde er gjerne 30-50 cm nysnø men avhenger av ulike faktorer som temperatur og hvordan det gamle snødekket er.

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse.
 • Løsner typisk i brattheng rundt 30 grader og brattere.
 • Kan løsne i alle typer terreng, men disse skredene er gjerne størst og hyppigst over tregrensen.

Utløsningsmekanisme

 • Bindingsprosesser i nysnøen fører til danning av myke flak (vind, stråling, temperatur)
 • Pålagring fører til brudd i det svakeste laget.

Plassering av svakt lag i snødekket

 • Ofte på eller nært overflaten av det gamle snødekket. Dersom det svakeste laget antas å ligge i det gamle snødekket velges ofte et annet skredproblem, for eksempel Vedvarende svakt lag.

Mulige svake lag

 1. Nedføyket svakt lag med nysnø
 2. Dårlig binding mellom glatt skare og nysnø

Varighet

 • Typisk mens snøfallet pågår og opp til noen få dager etter.
 • Stabiliserer seg som regel hurtig etter snøvær, hastigheten er avhengig av temperatur og stråling