Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Skredaktivitet

Har det gått skred i området i det siste? Gi en oppsummering av det under "Skredaktivitet".

Skredaktivitet:

Dette feltet bruker du for å fortelle om hvor mange skred som har gått i det området du er i, i løpet av døgnet. Det vil si at det er lurt å vente med å sende inn denne informasjonen til du har fått litt oversikt, for eksempel når du sitter og har pause på toppen. Hvis du ikke har oversikt over alt som regobs spør etter så svar på det du vet. Tidspunkt og hvor mange skred sammen med et bilde er god informasjon å dele.

Fyll gjerne ut så mange felt du klarer:

  • Antatt tidsrom: velg det tidspunktet du mener skredene har gått. Hvis du er usikker skriver du det i kommentarfeltet.
  • Hvor mange skred er det snakk om: her velger du det antallet som stemmer best med det du har sett. Det er også fint om du i kommentarfeltet skriver hvor stort område du har oversikt over. For eksempel: «har kun sett i Djupdalen».
  • Skredtype: her velger du hva slags skred du har sett.
  • Skredutløser: her velger du om skredene har blitt naturlig utløst (dvs. uten påvirkning av mennesker), om de har blitt utløst av liten tilleggsbelastning (for eksempel en enkelt skiløper) eller om de har blitt utøst av stor tilleggsbelastning (flere skiløpere på ett sted, snøskuter, beltevogn).
  • Størrelse: her velger du hvor store skredene du har sett er ut ifra denne inndelingen.
  • Skredutbredelse: her kan du velge i hvor stor del av terrenget det har gått skred.
  • Eksposisjon: her velger du hvilken himmelretning fjellsidene som skredene har gått i vender.
  • Utsatt høyde: her velger du i hvilken høyde skredene har løsnet. For eksempel vil ofte snøskred som blir utløst av regnvær ha løsneområde som samsvarer med hvor høyt til fjells regnværet nådde.

Den enkleste måten å registrere et skred på er ved å bruke fareregn, og ta et bilde av skredet. Bruk skredaktivitet hvis det har gått flere skred, eller hvis du kan gi litt informasjon om skredtype, himmelretning, hva som har utløst skred osv.