Hopp til hovedinnhold

Ulykke/nestenulykke

Vi ønsker å få inn observasjoner av alle ulykker og nestenulykker som skjer i forbindelse med snøskred.

På regobs kan du fortelle om dette ved å bruke feltene «Skredhendelse» og «Ulykke / hendelse».

I appen er disse feltene slått sammen.

For at vi skal få et godt bilde av forholdene som var i fjellet da skredet gikk så er det fint om du fyller ut så mange av de andre feltene i regobs som du klarer.

Hvis du selv har vært utsatt for en ulykke eller nestenulykke i forbindelse med snøskred så ber vi deg også om å fylle ut et spørreskjema i tilegg til felt i regobs.

Skjemaet finner du her, du har også mulighet til å sende inn anonymt skjema.

Ulykke / Hendelse

I appen ligger dette feltet sammen med skredhendelse. Her er vi interessert i å få registrert alle hendinger, både alvorlige ulykker, nestenulykker og skred på eller nær vei og bebyggelse.

Her beskriver du så godt du klarer hendinga, velger hvilken type aktivitet som ble berørt og hvor stort skadeomfanget var (hvis ingen eller ingenting ble skadet velger du «påvirket ingenting»). På regobs web har du også mulighet til å legge til ei weblenke til nettavis e.l. som omtaler denne hendingen.

Skredhendelse

Hvis du har detaljinformasjon om et skred som førte til, eller kunne ført til ei ulykke eller hendelse så er dette stedet å fylle det inn.

Her begynner du med å sette start og stopppunkt for skredet i kartet, og deretter fyller du ut så mye info som mulig om dette skredet:

 • Skredtype
 • Størrelse
 • Skredutløser
 • Eksposisjon: Mot hvilken himmleretning vender fjellsiden der skredet gikk.
 • Høyde i utløsniningsområdet: blir hentet fra punktet du satte i kartet.
 • Terrengtype i løsneområdet
 • Høyde i stoppområdet: blir hentet ut fra punktet du satte i kartet.
 • Svakt lag: Hvis du får gravd i snøen i nærheten av skredet og kan si noe om hva slags lag skredet gikk på er det veldig god info.
 • Bruddhøyde: hvor høy var løsnekanten?
 • Bruddbredde: hvor lang var løsnekanten?
 • Skredbanenavn: Skriv navn hvis dette er et skred som går fast på samme sted og har et eget navn.
  Illustrasjon: skred mot vei.