Hopp til hovedinnhold

Ulykke/nestenulykke

Vi ønsker å få inn observasjoner av alle ulykker og nestenulykker som skjer i forbindelse med snøskred. I dette skjemaet kan du legge inn informasjon hvis skredet førte til skade på person eller verdier, eller kunne gjort det.

Når skal jeg bruke dette skjemaet?

Hvis skredet førte til eller kunne ført til skade på person eller verdier er det fint å registrere det som snøskredhendelse. Du bruker også dette skjemaet hvis det er et snøskred som du har ekstra mye informasjon om som du vil ta vare på for ettertiden. Skred utløst ved forbyggende skredkontroll blir registrert her. 

På regobs kan du fortelle om dette ved å bruke feltene «Skredhendelse» og «Ulykke / hendelse».

I appen er disse feltene slått sammen.

Må jeg fylle ut alt?

Nei, det er mange felt. Fyll ut det du vet noe om. Ikke spekuler. Det aller viktigeste er hva eller hvor mange som ble påvirket av skredet, og hvor alvorlig det var (skadeomfang)

Gode bilder er veldig viktig. Pass på at personer som var involvert i hendingen ikke lar seg identifisere på bildene hvis de ikke har gitt samtykke til det. Vi er interessert i bilder av skredet ikke folkene. De aller beste bildene viser hele skredet fra løsnekant til utløpsområdet.

For at vi skal få et godt bilde av forholdene som var i fjellet da skredet gikk så er det fint om du fyller ut så mange av de andre feltene i regobs som du klarer.

Hvis du selv har vært utsatt for en ulykke eller nestenulykke i forbindelse med snøskred så ber vi deg også om å fylle ut et spørreskjema i tilegg til felt i regobs. Dette skjemet tar for seg moment rundt mennesklig faktor og vurderingene som ble gjort i forkant av hendingen. 

Skjemaet finner du her, du har også mulighet til å sende inn anonymt skjema.

Ulykke / Hendelse

I appen ligger dette feltet sammen med skredhendelse. Her er vi interessert i å få registrert alle hendinger, både alvorlige ulykker, nestenulykker og skred på eller nær vei og bebyggelse.

Her beskriver du så godt du klarer hendinga, velger hvilken type aktivitet som ble berørt og hvor stort skadeomfanget var (hvis ingen eller ingenting ble skadet velger du «påvirket ingenting»). På regobs web har du også mulighet til å legge til ei weblenke til nettavis e.l. som omtaler denne hendingen.

Skredhendelse

Hvis du har detaljinformasjon om et skred som førte til, eller kunne ført til ei ulykke eller hendelse så er dette stedet å fylle det inn.

Her begynner du med å sette start og stopppunkt for skredet i kartet, og deretter fyller du ut så mye info som mulig om dette skredet:

 • Skredtype
 • Størrelse
 • Skredutløser
 • Eksposisjon: Mot hvilken himmleretning vender fjellsiden der skredet gikk.
 • Høyde i utløsniningsområdet: blir hentet fra punktet du satte i kartet.
 • Terrengtype i løsneområdet
 • Høyde i stoppområdet: blir hentet ut fra punktet du satte i kartet.
 • Svakt lag: Hvis du får gravd i snøen i nærheten av skredet og kan si noe om hva slags lag skredet gikk på er det veldig god info.
 • Bruddhøyde: hvor høy var løsnekanten?
 • Bruddbredde: hvor lang var løsnekanten?
 • Skredbanenavn: Skriv navn hvis dette er et skred som går fast på samme sted og har et eget navn.
  Illustrasjon: skred mot vei.

Kan jeg være anonym?

Ja, nederst i skjemaet her det en boks for "send inn anonymt". Da vil ikke ditt navn bli knyttet til den innsendte observasjonen.