Nyhetsarkiv

Viser 433 nyheter fra nyhetsarkivet

Snøskredfaren har ikke tatt juleferie

Selv om det for årstiden er lite snø mange steder, er skisesongen i gang og skredfaren på plass. Noen steder må man lete litt ekstra etter skiføre, andre steder begynner det å bli ganske bra. Slik forholdene er nå, kan vi oppsummere med: Der det er skiføre og bratt nok, kan det gå skred. Dette til tross for lite snø og varslet faregrad 1-liten og 2-moderat i hele landet.

Publisert: 08.12.2022 Nyheter - Snøskred

Grunnvasstatus i Noreg - 5. desember 2022

Grunnvasstanden held seg høg til svært høg på Austlandet og i store delar av Finnmark, men ligg no lågare enn normalt langs kysten av Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. 

Publisert: 06.12.2022 Statusrapporter - grunnvann

Sesongstart for snøskredvarslingen (1)

I dag er sesongens første snøskredvarsler publisert, og foreløpig er det faregrad 1-liten snøskredfare i hele landet.  

Publisert: 08.12.2022 Nyheter - Snøskred

Anonym rapportering av skredhendelser

Vinteren har allerede kommet til deler av landet og sesongens første skredhendelser har allerede skjedd. Siden 2015 har vi fulgt med og samlet alle snøskredulykkene og nestenulykkene vi kommer over. Mye får vi med oss, men det mangler enda litt, derfor har vi jobbet for å gjøre det lettere å rapportere om skredhendelser.

Publisert: 24.11.2022 Nyheter - Snøskred

Lad opp til skisesongen med skredkveld

Den siste uken i november drar vi i gang skisesongen med skredkvelder flere steder rundt om i landet, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

Publisert: 23.11.2022 Nyheter - Snøskred

NVE oppgraderer til rødt farenivå for flom i indre deler av Vestland fylke

Oppdatert kl. 21:20: Vannstanden stiger fortsatt i noen utsatte vassdrag i indre Vestland fylke, særlig nord for Sognefjorden. Her har enkelte vassdrag nådd flom på rødt nivå. I områder der nedbøren nå begynner å avta ser det ut til at flommen har kulminert og vannstanden er på vei ned.

Publisert: 11.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Oransje farenivå for flom og jord-, sørpe- og flomskred for indre deler av Vestland fylke

Det er ventet et kraftig lavtrykk med mye regn inn mot Vestlandet fra i dag. NVE og MET har derfor sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært mye regn, flom og jord-, sørpe og flomskred for deler av Vestland fylke.

Publisert: 10.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Grunnvannstatus i Norge – 5. November 2022

Tørken er definitivt over etter påfylling av mye regn i Sør-Norge. Grunnvannstanden er nå relativt normal til høy for årstiden i hele Norge

Publisert: 14.11.2022 Statusrapporter - grunnvann

Nord-Norge får en forsmak på vinteren

Det blir kraftig snøfokk i fjellet i Nord-Norge lørdag. Snøskredvarslingen følger med på vær- og snøforholdene inn mot sesongstart.

Publisert: 01.11.2022 Nyheter - Snøskred