Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 567 nyheter fra nyhetsarkivet

Flomskader i Bø som følge av styrtregn 22. juli 2024

En episode med styrtregn har ført til store flomskader i Bø kommune mandag 22. juli. En ny episode med styrtregn ventes tirsdag 23. juli ettermiddagen og kveld i deler av Østlandet.

Publisert: 24.07.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Snøskredvarslingssesongen er over for i år

Sesongen med daglig, regional snøskredvarsling ble avsluttet 31. mai. Da hadde våren og sommeren overtatt flere steder i fjellet.

Publisert: 04.06.2024 Nyheter - Snøskred

Varslingen i NVE rammet av streik

Oppdatering 03.06.2024: Streiken er nå over, og NVE sine varslingstjenester er i normal drift. 

Publisert: 03.06.2024 Nyheter - annet

Høy vannstand i Mjøsa

Det ventes høy vannstand i Mjøsa de kommende dagene. Mjøsa er ventet å nå toppen i løpet av helgen på et moderat flomnivå (gult).

Publisert: 29.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Styrtregnsesongen er i gang

Vi er inne i en uke med ustabile luftmasser noe som har ført til sesongens første styrtregnvarsel. Styrtregn kan føre til utfordringer med overvann i tettbygde strøk, og endringer i bekke- og elveløp, og jord- og flomskred der regnbyene treffer.

Publisert: 28.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Uten mye regn blir resten av vårflommen udramatisk i Sør-Norge

Det ligger fremdeles en god del snø i høyfjellet. Dersom det ikke kommer mye regn de neste ukene, vil resten av vårflommen i Sør-Norge neppe føre til de store skadene.  

Publisert: 23.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Vårflommen er i gang i deler av Sør-Norge

Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå. I flere elver forventes flomtoppen i løpet av langhelgen fredag-mandag på gult eller lavt oransje nivå.

Publisert: 15.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Snøsmeltingen skyter fart i Nord-Norge

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmeltingen i Nord-Norge. Regn de kommende dagene i kombinasjon med snøsmelting kan gi raskt økende vannføring i små og middels store elver. Det er foreløpig ikke utsikter for større flom i de store elvene. 

Publisert: 15.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Høy vannføring, men venter ikke store skader

Høye temperaturer gir stor snøsmelting i fjellområdene på Sør- og Østlandet de neste dagene. Vannføringen øker i bekker og elver, spesielt i Drammensvassdraget, men de høye vannføringene vil ikke føre til store skader.

Publisert: 10.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred