Hopp til hovedinnhold

Gode ferdselsrutiner

Gode ferdselsrutiner er tiltak du alltid skal gjøre for å redusere sannsynlighet og konsekvens av å bli tatt av skred

Ved turstart

Gruppesjekk. Fungerer sender/mottager?

Har alle spade og søkestang?

Er alle enige om turen? Er alle inneforstått med at man kommer til å ferdes i områder der det kan løsne skred?

Unngå skredproblemene

 • Hvor kan det løsne skred? Og hvor langt kan skredet gå?
 • Hva er konsekvensene dersom skred løsner her?
 • Vær oppmerksom på faretegn og typisk skredvær
  • Ferske skred
  • Kraftig vind, stort snøfall, rask temperaturøkning
  • Drønn eller skytende sprekker i snøen
  • Fersk vindtransportert snø
 • Stemmer skredforholdene med varslet? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg
  • Forholdene kan endre seg raskt og varslet er ingen fasit – vurder alltid underveis
  • Spør deg "hvorfor kan jeg ferdes her?" og "klarer vi å håndtere det aktuelle skredproblemet?"


Unngå skade

 • Bruk gunstige terrengformer og unngå skredutsatt terreng i mest mulig grad.
 • Unngå terrengfeller
 • Hold god avstand mellom hverandre i gruppa. Kryss spesielt skredutsatte områder en og en.
 • Stopp og vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred, og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
 • Hold løpende kontakt med hverandre underveis. Si i fra til gruppa med en gang du blir oppmerksom på alarmtegn eller at forholdene er annerledes enn planlagt.
 • Er alle i gruppen komfortable med turen? Diskuteres alle valg og bekymringer?
 • Vær obs på grupper over og under deg, og veier og bygninger under deg. Spør deg selv; «vil jeg kunne løse ut et skred på de/det under meg?»
 • Ikke gå inn i områder som er avsperret eller har ferdselsforbud