Hopp til hovedinnhold

Måle bratthet

For å kunne gjøre fornuftige vurderinger både under planleggingen av turen og når du er ute i terrenget er det avgjørende å vite hvor bratt terrenget er.

Måle bratthet på kartet

Før du skal ut lønner det seg å planlegge godt. Du bør gjøre deg opp en mening om hvor bratt og dermed skredutsatt den planlagte turen er først.

Vi har laget et flott skredkort som kan brukes til å måle helning på kart. Der avstanden mellom bratthetsmåleren på skredkortet passer overens med avstanden mellom høydekvotene (på kart med målestokk 1:50 000) kan vi lese av brattheten:

Digitale kartløsninger

I regObs app kan du legge til kart over bratthet (hellning) og utløpsområder som støttekart. På regobs.no kan du også velge å vise bratthetskartet som støttekart.

Det er veldig viktig å øve seg på å måle brattheten når du går på tur. Da vil du etterhvert lære deg å gjenkjenne bratt terreng undervegs uten å gjøre målinger.

Med stavene

Stavene er fine å bruke hvis du vil finne ut hvor bratt det er der du er. Teksten og figuren under er en måte å gjøre dette på. Men husk, ved bruk av denne metoden måler du terrenget der du er. Hvis du ikke vil i terreng over 30 grader er det bedre å bruke en metode der du kan måle bratthet fra avstand. Det er uansett veldig lurt å øve seg på å anslå bratthet, og deretter sjekke anslaget ditt. Etterhvert vil du lære deg å kjenne igjen 30 grader bratt terreng på øyemål.

    1. Lag et avtrykk i snøen med den ene staven i fallretningen:

    2. Sett den ene staven forsiktig i snøen øverst. Hold stavene mot hverandre og la den andre staven pendle fritt slik at den henger helt loddrett.

    3. Før den loddrette staven ned mot snøen og merk deg hvor staven treffer avtrykket. Dersom den treffer utenfor (nedenfor) avtrykket er det brattere enn 30°. Dersom staven treffer på innsiden av avtrykket er det slakere enn 30°

    4. For hver 10 cm kan du legge til eller trekke fra hvis den treffer på oversiden 3 grader. (Hvis staven treffer 20 cm nedenfor merket er det 30 + 6 = 36 grader helning).

Ganske enkelt, ikke sant?

Med kompass med helningsmåler eller klinometer

Mange kompass har også helningsmåler. Da er det en ekstra nål i tilegg til kompassnåla inne i kompasshuset. Hvis du holder kompasset på høykant vil denne nåla peke nedover. Juster kompasshuset slik at klinometernåla peker på 0 grader når du holder kompasset flatt. (Dvs at kompasshuset står i øst vest retning). Da kan du enten sikte oppover mot et punkt og lese av brattheten mellom deg og det punktet (tips: vri speilet på kompasset slik at du både kan sikte langs kanten av det og se kompasshuset samtidig). Dette er spesielt nyttig når du skal sjekke om du er innenfor eller utenfor utløpsområder. Du kan også legge kompasset parallelt med en helning som du ser i profil og lese av brattheten på kompasset. Da kan du måle bratthet uten å være i selve henget.

Andre hjelpemidler

Mange smarttelefoner har apper for helningsmåling ferdig innstallert. Hvis du ikke finner det på telefonen din kan du søke etter "clinometer" på Appstore eller Google play.