Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Gruppetest - kontroll av sender/mottager

Gruppetest av sender/mottaker-sjekk skal alltid utføres ved starten av en tur.

Når du utfører en gruppesjekk får alle i turfølget kontrollert at utstyret fungerer slik det skal. I tillegg får du sjekket at alle behersker de grunnleggende funksjonene på sender/mottakeren de har med seg.

Det finnes historier der folk har skrudd av sine sender/mottakere under lunsjen eller lignende, glemt å skru den på igjen, og senere blitt tatt i et snøskred. Vi anbefaler at du har sender/mottaker på hele tiden. Det er ikke mye batteri å spare på å skru den av.

Slik gjennomfører du en dobbel gruppetest av sender/mottaker.

Sender/mottaker-sjekk: SØK

En person, som vil fungere som "gruppeleder", setter sin skredsøker på SEND. Resten av gruppen danner en lang rekke med minimum 5 meter mellom hver deltaker. Deretter skrur de andre deltakerne på SØK/ GRUPPESJEKK FUNKSJON.

Gruppeleder står stille mens deltakerne passerer (1 meter foran gruppeleder- 4 meter mellom deltakere). Når alle deltakerne ved dette har fått sjekket at de kan motta signal fra gruppeleder, blir de stående på rekke med minimum 5 meter mellomrom. Gruppeleder ber alle så slå sender/mottager over på SEND, og alle fester enhetene på kroppen i henhold til anbefalinger.

Sender/mottaker-sjekk: SEND

Gruppeleder står nå bakerst i rekken og slår sin enhet over i SØK/ GRUPPESJEKK FUNKSJON, mens resten av gruppen står i rekken med minimum 5 meter mellomrom og enheten sin i SEND og festet forsvarlig i bæresystemet. Gruppeleder passerer nå 1 meter foran hver deltaker og sjekker at han mottar signal. Når gruppeleder har sjekket hele rekken, setter gruppelederen skredsøkeren sin på SEND, forsvarlig plassert i bæresystemet, og turen kan begynne.

Bæremåte sender/mottaker

Skredsøkeren skal festes til kroppen ved å bruke det medfølgende bæresystemet, og skal være beskyttet av minst ett lag med klær.

Skredsøkeren skal ikke under noen omstendighet bæres utenpå ytterste plagg eller ligge i ryggsekken. Om du ikke bærer sender/mottageren på korrekt måte kan denne rives av kroppen din dersom du blir tatt av et snøskred. Kanskje finner turkameratene dine sender/mottageren din, men sannsynligheten for at de finner deg minsker betydelig!

Fri Flyts Toppturskole har laget en liten film hvor tidevegleder og snøskredvarsler Jørgen Aamot demonstrerer dobbel gruppesjekk av sender/mottager i praksis.