Hopp til hovedinnhold

Moderat til betydelig skredfare i fjellet

Publisert: 22.01.2021

Selv om uværet vil avta ventes det betydelig skredfare flere steder. I nesten hele landet finnes også et vedvarende svakt lag som gir en utfordrende skredsituasjon, selv der faren er moderat.

Foto: tmeling@nortind.no

Betydelig snøskredfare i inngangen til helgen i Sør-Norge

I flere regioner ventes det betydelig skredfare lørdag, selv om det kraftigste uværet avtar. Fortsatt noe nedbør og vind gjør at det vil legge seg ustabil fokksnø i mange leheng som kan være lett å løse ut. I andre regioner i Sør-Norge meldes det faregrad 2 – moderat skredfare i helgen, uansett er det ikke fritt fram i fjellheimen.

— Noen steder er det lett å løse ut skred i fokksnøflakene som har lagt seg denne uka. Andre steder er det vanskeligere å løse ut skred, men konsekvensene kan likevel bli store. I tillegg har vi vedvarende svake lag i snødekket. Det gjør at du som skal til fjells i helgen må ha fokus på trygge veivalg. Det er utfordrende forhold, og er du usikker på om det er skredfarlig bør du legge turen utenom skredterreng, sier vaktleder i snøskredvarslingen Heidi Bache Stranden.

Lett å løse ut skred på vedvarende svakt lag i Nord-Norge

Selv om det generelt er lite snø i nord betyr ikke dette at forholdene er trygge. I Tromsø, Lyngen, Nord-TromsVest-Finnmark og på Finnmarkskysten er det meldt betydelig skredfare lørdag. Uværet denne uka har gitt vindtransport av snø inn i leområder. Observasjoner viser at det kan være lett å løse ut skred på vedvarende svake lag. Fjernutløsning av skred kan være mulig.

For øvrig meldes det moderat skredfare i Nord-Norge. Siden skredproblemet for tiden er et vedvarende svakt lag setter det krav til kunnskap om sporvalg, ferdsel og skredkunnskap for deg som skal til fjells. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

— Selv om det generelt er lite snø må du som skikjører være bevisst på at du trolig vil oppsøke de stedene hvor det er kontinuerlig snødekke og bra med snø, men det er også akkurat de samme stedene hvor skredproblemet er til stede, sier vaktleder i snøskredvarslingen Heidi Bache Stranden.